Vieringen in oktober 2018

Vrijdag 5 oktober 10.00 uur
Viering in de Carrousel

Zaterdag 6 oktober 19.00 uur - startviering
Voorganger: Pastor Garcia Ferman
Lector: F. Van Lierop
Koor: Koren Sint Jan
Misdienaars: Don en Dries
Collectanten: A. Berbee en C. Bakkum
Intenties: Franciscus Maria Verresen, Rie Vaesen-van Maren en Estan, Leo Kapiteijn, Jan van der Wereld, Ouders Broersen-Huiberts en zegen over de gezinnen, Ouders Wijnker-Langelaan en overleden dierbaren, Giel van Hoorn, Stefan Kaak, Jan en Christina de Wit-Gouwenberg en zegen over hun gezin, Han van Lierop en zegen over zijn gezin, Overleden familie Dorrestijn-Noordstrand-Leijen en zegen over de gezinnen, Ilse Looijesteijn, Wim Houdijk en zegen over zijn gezin, Cor Houdijk, Marcel Weijers en overleden familie, Theo van der Reep en de zegen over zijn gezin

Zondag 14 oktober 9.30 uur
Voorganger: Pastor Garcia Ferman
Lector: J. Brouwer
Koor: Samenzang
Misdienaars: Lynne en Eline
Collectanten: G. Winnubst en E. Tummers
Intenties: Franciscus Maria Verresen, Leo Kapiteijn, Johannes Marcus Maria van Stein, Gerardus Adrianus Johannes Josephus van Drunen

Zaterdag 20 oktober 19.00 uur
Voorganger: Diaken H. Schrader
Koor: KoorBisNis
Misdienaars: geen
Collectanten: P. Dorrestijn en A. Hertogh
Intenties: Franciscus Maria Verresen, Maria Hackmann-Diona van wie wij gedenken dat zij een jaar geleden is overleden, Piet Tummers en zegen over zijn gezin, Gé Rooijakkers, Simon de Wit, Johannes en Catharina Kapiteijn-Nuy, Ouders Pennings-van Schie en zegen over de gezinnen, Stefan Kaak, Jan en Christina de Wit-Gouwenberg en zegen over hun gezin, Han van Lierop en zegen over zijn gezin, Petrus Gerardus Duineveld en overleden dierbaren en zegen over zijn gezin

Zondag 28 oktober 9.30 uur
Voorganger: J. Wijnker
Lector: R. van der Pal
Koor: Samenzang
Misdienaars: geen
Collectanten: C. van der Reep en  L. de Goede
Intenties: Nicolaas van Etten, Frans Duineveld en overleden familie