Ons geloof, het jaar door

Zo door het jaar heen zijn er in het katholieke geloof vele feest- en gedenkdagen, tradities en rituelen. In deze rubriek wordt hiervan uitleg gegeven. Wellicht een geheugenopfrisser voor uzelf en uw kinderen.


Troost, compassie en lijden

“Het valt toch allemaal best wel mee. Niet huilen hoor, flink zijn. Ach, ieder huisje heeft zijn kruisje en achter de wolken schijnt de zon.”
We komen ze vast allemaal wel eens tegen, van die dooddoeners. Hoe goed bedoeld ook, het kan er toch voor zorgen, dat je je, ondanks dat je niet alleen bent, toch alleen voelt. Je maakt je zorgen of hebt verdriet, je wilt het uiten, maar dan … kan het gebeuren dat de ander daar niet goed raad mee weet. Of andersom, iemand komt bij jou met zijn of haar verhaal. En wat doe je dan? Vaak is een luisterend oor al genoeg. Verder kun je je betrokkenheid tonen door belangstellende vragen te stellen. Daarbij helpt het, als je je kunt verplaatsen in de ander. Dat doe je door jezelf open te stellen.  Je staat jezelf dan toe geraakt te worden. Wie zo met de ander meevoelt, voelt de ontreddering van de ander. Je lijdt dan als het ware met die ander mee.

Medelijden heeft echter een beetje een vervelende bijsmaak. Er klinkt een stukje afstandelijkheid doorheen. ‘Ach, hoe sneu voor die ander.’ Maar medelijden is eigenlijk niets anders dan mee-lijden. Hieruit klinkt meer betrokkenheid door. Maar wat is meelijden precies? In talen die op het Latijn zijn gebaseerd, wordt dit woord gevormd door ‘com’ (mede/mee) en ‘passio’ (lijden). Oftewel; compassie. Wie compassie voelt bij de mensen om zich heen, wordt geraakt door wat een ander meemaakt. Je leeft met de ander mee met gevoel.

Gevoelens delen kan kwetsbaar voelen. Je laat de ander jouw gevoelens zien. Daarbij komt, dat de kans bestaat, dat je geraakt wordt van binnen. Het kan dan veiliger voelen afstand te bewaren. Maar door onze gevoelens buiten te sluiten, raken we de verbinding kwijt. Wie geen aandacht geeft aan zijn eigen gevoelens, de verbinding met zichzelf. Wie gevoelens niet deelt, de verbinding met anderen. Terwijl liefdevolle verbinding nodig is, voor een liefdevol bestaan.

Kwetsbaarheid is geen zwakheid. In kwetsbaarheid ligt juist een kracht. Een kracht, die ons met elkaar wil verbinden. Kwetsbaarheid is de deur naar liefde en compassie!

Wie vol compassie leeft
voelt zich verbonden
met alles wat leeft
en kwetsbaar is.

Durf jij geraakt te worden door een ander, of door jezelf? En als je dat durft, durf je dat dan ook te laten zien? Misschien helpt het te weten dat iedereen zo zijn uitdagingen heeft in het leven. Door met elkaar mee te leven, mee te voelen, kunnen we elkaar daarbij tot steun zijn. Ieder kan een bijdrage leveren naar eigen vermogen. Wie een lichte last te dragen heeft, helpt diegene met een zwaarder kruis. Zo verlichten wij samen het lijden en vinden wij troost bij elkaar.

 

van de redactie, Ellen Winnubst