Ons geloof, het jaar door

Zo door het jaar heen zijn er in het katholieke geloof vele feest- en gedenkdagen, tradities en rituelen. In deze rubriek wordt hiervan uitleg gegeven. Wellicht een geheugenopfrisser voor uzelf en uw kinderen.


Woord en Geest

Vijftig dagen na Pasen vieren we Pinksteren. Pinksteren vindt plaats  op het moment dat de Joden Shavu’ot vieren (het Wekenfeest). Shavu’ot is één van de drie grote joodse feesten, naast Pesach (Pasen) en Soekot (het Loofhuttenfeest). De drie feesten hebben te maken met zowel de fases in de landbouw als de weg naar het Beloofde Land. Met Pesach begint de oogsttijd en wordt de bevrijding uit de slavernij en de uittocht uit Egypte herdacht. Met het Wekenfeest eindigt de graanoogst en wordt gevierd dat de Thora (het Woord van God) werd ontvangen als wegwijzer voor het leven. Met Soekot eindigt de oogsttijd. De hele oogst is binnen. Bij Soekot draait het om het Beloofde Land.

In het Nieuwe Testament krijgen twee van deze feesten een nieuwe invulling die zijn overgenomen in het Christendom. Met Pasen herdenken wij dat Jezus Christus ons heeft vrijgemaakt van onze zonden. Met Pinksteren volgt dan een gave; de Heilige Geest. In Johannes 14:16 legt Jezus aan de discipelen uit wie de Heilige Geest is. "En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn."

Zowel bij de Joodse als de Christelijke feesten gaat het om bevrijd worden en goddelijke leiding. Er zijn echter ook verschillen. In het Oude Testament (Thora) wordt een heel volk bevrijd van machten, die zichtbaar zijn in de uiterlijke wereld. In het Nieuwe Testament gaat het om bevrijding in onze innerlijke belevingswereld. Daarnaast is de Thora  een tastbare leidraad in de uiterlijke wereld en geeft de Heilige Geest ons innerlijke leiding. Door de Heilige Geest kan eenieder een persoonlijke relatie hebben met God.

Voor wie een persoonlijke relatie wil met God zijn er twee dingen van belang: Woord en Geest. Gods Woord, dat opgetekend staat in de Bijbel  als leidraad. De Heilige Geest geeft leiding. Woord en Geest zijn beide nodig voor wie in verbinding met God leven wil.

In het Woord van God staat onder andere Gods wet. Regels om naar te leven. Wanneer we alleen het Woord zouden kennen, zouden we al snel naar de letter gaan leven. De kans bestaat dat men alles doet precies zoals men denkt dat het er staat. Er kan daarbij een mate van starheid ontstaan. Mensen kunnen dan van elkaar verwijdert raken door meningsverschillen.

Anders wordt het wanneer je God toelaat in je hart. Het is de Heilige Geest die harten opent.  Jezus liet ons zien hoe je leeft met een geopend hart. Hij liet zien dat leven met God verder gaat dan het volgen van tradities en regels. Jezus liet zien hoe je leeft wanneer je een persoonlijke relatie hebt met God. Dan doe je de dingen niet omdat het moet, maar uit liefde. Jezus  sprak tot ieders hart. Want hoe kun je weten hoe te leven zonder de wijsheid van het hart? Je kunt onmogelijk voor elke situatie een handleiding maken. Leven met de wijsheid van je liefdevolle hart is dus vooral een mooie aanvulling voor de kennis die je hebt door het Woord.

Leven vanuit je hart zonder het Woord is ook een mogelijkheid. Maar dan mis je een bepaalde fundering. Het Woord geeft namelijk richting aan; verbondenheid met God. God als bron van Liefde waar je altijd op kunt bouwen en vertrouwen. Op die manier hoef je de dingen niet te doen op eigen kracht. God wil iedereen helpen. Door Woord en door de Geest.

Door te leven in verbinding met God ben je verbonden en toch vrij. Door te luisteren naar de stem van je hart, doe je de dingen niet omdat het moet, maar omdat je van binnen voelt wat je wilt doen. Wil je ook zo leven? Stel jezelf dan open voor God.  Je voor God openstellen, is je opstellen voor liefde en medemenselijkheid.

Heb begrip voor de mensen om je heen. Wees vergevingsgezind. Wees rechtvaardig en behulpzaam. Toon aan iedereen vriendelijkheid. God vraagt je actief te zijn en je hart te laten spreken. Allen die ervoor kiezen om zo naar Gods plan te leven, zullen een onderdeel zijn van Gods oogst.

van de redactie, Ellen Winnubst