Bouw de hemel in je hart

Zo door het jaar heen zijn er in het katholieke geloof vele feest- en gedenkdagen, tradities en rituelen. In deze rubriek wordt hiervan uitleg gegeven. Wellicht een geheugenopfrisser voor uzelf en uw kinderen.


Onbaatzuchtige liefde

De hemel. Wat moet je je daar nu bij voorstellen? Een plek waar altijd vrede heerst.  Waar alles volmaakt en prachtig is. Daar waar God woont. De hemel, de plek waar we hopen heen te gaan als we sterven, wanneer we als goed mens hebben geleefd en/of in Christus geloven. Als een soort eindbestemming waarop je kunt hopen dat het bestaat. Je kunt erin geloven, of niet.

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over de hemel?
In den beginne schiep God hemel en aarde. De immateriële wereld en de wereld van materie. In de Bijbel wordt er echter ook over hemelen gesproken. Meervoud dus. Als eerste wordt de lucht, waar de vogels vliegen, hemel genoemd. Dan is er nog de sterrenhemel, het universum. Als derde wordt de hemel genoemd als woonplaats van God.

Je zou je hierbij af kunnen vragen; Is Gods hemel dan nog verder weg dan de sterrenhemel? Heel hoog in de lucht, onzichtbaar en oneindig ver weg? Een plek waar je alleen heen kunt wanneer je je lichaam verlaat, het moment van sterven? Gaan we dan naar de hemel, zijn we dan veilig bij God?

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over de dood?
De Bijbel leert ons dat de mens zelf ook uit een materieel en immaterieel deel bestaat. We hebben een lichaam en een ziel. ‘Men kan ons lichaam doden, maar onze ziel niet’ (Mattheus 10:28). ‘Onze ziel is voor eeuwig veilig bij God’ (Psalm 121). Als mens is het moeilijk zicht te hebben op hoe dit werkt. Dat het onsterfelijk deel van ons altijd veilig zal zijn, is simpelweg iets waarop we mogen vertrouwen.

In de Bijbel staat verder, dat toen de mens nog in harmonie leefde met God, de dood nog niet bestond. De dood kwam pas toen de mens ervoor koos om zelf kennis te vergaren. Men ging zich richten op aardse kennis in plaats van te luisteren naar de wijsheid van God. In dit geval houdt de dood dus verband met het niet verbonden zijn met God. Maar hierover doet God een belofte; God zal de doden weer levend maken.

Hier gaat het niet om het lichaam, maar om geestelijk dood zijn. De  geest als derde deel van ons menszijn. Onze geest is ons bewustzijn. Een bewustzijn met een eigen wil, waarmee we keuzes kunnen maken. Ook de keuze of je wilt leven in verbinding met God of niet. Die keuze maken we met ons hart, waar onze diepste motivaties liggen. Het hart is echter verdeeld. Aan de ene kant is daar de aardse natuur, die maar al te gauw in aardse valkuilen vervalt. Zoals: boosheid, arrogantie, ongeduld, hebzucht, jaloezie en eigenbelang voorop. Ze komen allen voort uit een bang hart. Angst doet op aarde goede zaken.

Met ons hart kunnen we ook kiezen te leven naar de wijsheid van God. Wat dit inhoudt kunnen we lezen in een brief van Jakobus 3:17: “Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeglijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.’

Dat klinkt wel even anders dan de eerder genoemde eigenschappen. Dit is van een andere orde, een andere mate van geestesgesteldheid. Hier klinkt geen angst doorheen maar liefde. Ook al worden deze eigenschappen goddelijk genoemd, ze zijn voor mensen haalbaar. Misschien niet altijd even gemakkelijk, maar toch. Het vraagt er alleen om de keuze te maken om met jezelf aan de slag te gaan. Je kunt zelf bouwen aan een liefdevol karakter waar liefdevolle daden uit voortvloeien. Ieder mens is medeschepper. Je kunt zelf meebouwen om van je hart een prachtige plek te maken. Een plek waar God wil wonen. Wil je de hemel ervaren? Kijk dan niet naar de lucht, maar open je hart en kijk wat daar leeft.

Wat Liefde wil

Liefde wil als een vogel vliegen en stralen als een ster
Liefde wil graag dichtbij zijn, ook al lijkt God oneindig ver

De vogel wil je vrijheid geven, de ster wil je verwarmen
God wil je hart bewonen, de hemel je omarmen

De vraag is: wat wil jij?

Van de redactie, Ellen Winnubst