Ons geloof, het jaar door

Zo door het jaar heen zijn er in het katholieke geloof vele feest- en gedenkdagen, tradities en rituelen. In deze rubriek wordt hiervan uitleg gegeven. Wellicht een geheugenopfrisser voor uzelf en uw kinderen.


Advent

Het feest waarop wij wachten, komt alsmaar dichterbij
Het is de dag van Jezus, Hij komt voor jou en mij.
Het is al vaak verkondigd, het duurt niet meer zolang
God geeft ons taal en teken en brengt het feest op gang.

Hoe kon het feest gebeuren? Wie had er dit verwacht,
toen Gabriƫl Maria, het nieuws eens had gebracht:
God zal dicht bij je komen, Hij geeft zijn Zoon aan jou.
God liet het feest beginnen bij een gewone vrouw.

De herders van de velden, de wijzen van zo ver,
ze knielden stil bij Jezus, daarbuiten scheen de ster!
Ze vierden bij het Kindje in Bethlehem het feest,
en waren zo eerbiedig, heel dicht bij God geweest.

(Bron: forum.gkv.nl)

 

Met Advent ontsteken we iedere week een kaars. In de Engelse traditie heeft elke Adventskaars een naam met een betekenis. De eerste kaars is de Profetiekaars, kaars van hoop. De tweede de Bethlehemkaars, kaars van voorbereiding. De derde is de Herderskaars, kaars van vreugde. De vierde is de Engelenkaars, kaars van liefde. Op eerste kerstdag kan nog een kaars worden ontstoken. De Christuskaars.

De Adventstijd is een tijd van innerlijke voorbereiding. Er is aan ons een belofte gedaan en met hoop, vreugde en liefde kunnen we naar het kerstfeest toeleven. Dus bereid je voor, wees blij, de boodschap van Licht voor de wereld is gebracht! Er zal Licht komen in de duisternis. Niet zomaar een lichtje, maar Licht dat warmte, rust, vrede, vreugde en kracht zal schenken. Het is het Licht van liefde, Gods liefde komt! Voor jou en mij, voor iedereen.

Ieder jaar dezelfde boodschap.
De Adventstijd is zowel de tijd van persoonlijk als collectief wachten en verwachten. We zijn als het ware in blijde verwachting. Hoe zal deze liefde eruit gaan zien? Om dat te weten zullen we eerst ruimte moeten maken. Ruimte maken in ons hart. Want God die ons ruimte en tijd gaf, vraagt van ons ruimte en tijd terug. Dat kan door tijd vrij te maken, waarin we de stilte opzoeken en ons gevoel de ruimte geven. Want hoe zou Gods liefde je een gevoel van rust en vrede kunnen geven, wanneer je het druk hebt met je eigen beslommeringen? Hoe kan God tot je spreken wanneer je hoofd vol zit met je eigen gedachtes?

Advent vindt altijd plaats in de herfst, wanneer de blaadjes van de bomen vallen. Het is de tijd van loslaten en teruggaan naar de essentie. Onze essentie is niet wat we doen, maar wie we zijn: een kind van God. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, de God die liefde is. Misschien zoek je God buiten jezelf. Maar liefde is een gevoel, dat zich zetelt in je hart. God wil zich openbaren binnenin. Zijn liefde wil geboren worden in ieder mens.

Ons voorbeeld daarin is Jezus. Gods Liefde voor gewone mensen was zo groot, dat Hij zijn Zoon naar deze aarde stuurde. Jezus kwam om de mensen weer in verbinding te brengen met God. Hij maakte het voor iedereen mogelijk, het ligt binnen handbereik. De vraag is of wij geloven dat het mogelijk is. Als wij geloven dat Zijn liefdevolle kracht in ons geboren kan worden en kan volgroeien, dan is alles mogelijk.

Gods liefde en kracht wil over de hele aarde stromen. Het is jouw hart dat liefde kan ontvangen en geven. Dat is hoe liefde stroomt. Het Licht van liefde wil overal en altijd schijnen, dus ook in jouw persoonlijk bestaan. Als je daar ruimte en tijd voor vrij maakt, wordt jij tot instrument van God. Op die manier kunnen we liefde delen.  Stel jezelf open, want pas wanneer liefde je persoonlijk raakt, kan het tot Bron van vreugde zijn.

Licht van Liefde schijnt in ons bestaan, het wil via mensen leven.
De mens die voor Gods liefde kiest, mag ontvangen en kan geven.
De boodschap is voor ieder mens, dus maak je persoonlijk klaar.
Wanneer we Gods liefde leven, wordt de belofte van vrede waar.

 

van de redactie, Ellen Winnubst