Ons geloof, het jaar door ...

Zo door het jaar heen zijn er in het katholieke geloof vele feest- en gedenkdagen, tradities en rituelen. In deze rubriek wordt hiervan uitleg gegeven. Wellicht een geheugenopfrisser voor uzelf en uw kinderen.


Talenten

“Het is als een man die op het punt stond naar het buitenland te reizen. Hij riep zijn dienaren bij zich en vertrouwde zijn bezittingen aan hen toe. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan weer een ander één, waarbij hij rekening hield met hun mogelijkheden. Toen vertrok hij.” (Mattheüs 25:15)

In het verhaal van de talenten, is er een man die vertrekt. Jezus vertelt het verhaal kort voordat hij zijn discipelen zal achterlaten en de fysieke wereld zal verlaten. Maar wanneer we het verhaal op het heden toepassen, kunnen we de discipelen en dienaren ook zien als iedereen die dienstbaar wil zijn aan God. Dit zijn diegene die medescheppers willen zijn van een wereld waar liefde en vrede heerst. Wie daarvoor kiest, krijgt van God een uitrusting, waardoor men toegerust is voor zijn of haar taak, in de vorm van talenten. Dat de één meer talenten krijgt dan een ander lijkt misschien oneerlijk. Maar waar het omgaat is, dat ieder mens krijgt wat hij nodig heeft en niet meer krijgen dan hij of zij aankan.

Ieder mens wordt geboren met in aanleg een capaciteit. Maar het kunnen ook meerdere dingen zijn waar je goed in bent. Wat je capaciteiten ook zijn, je kan en mag ze gebruiken om je leven op een zinvolle wijze in te vullen. Maar hoe gaan we om met wat God ieder van ons persoonlijk gegeven heeft? Gebruiken we ze voor eigenbelang of hebben we een groter doel voor ogen? Een doel dat voorbij ons persoonlijk leven reikt.

God, wat kan ik vandaag doen, uw wil geschiede.
Leer mij in te zien, wat ik de wereld heb te bieden.
Leer mij hoe ik Liefde handen en voeten geef.
Omdat ik naar een mooiere liefdevolle wereld streef.

Bij terugkomst blijkt dat er twee dienaren zijn, die zich voor honderd procent hebben ingezet. Al heeft de één meer talenten gekregen dan de ander, beide worden enthousiast onthaald. Dan komt de derde dienaar. Hij blijkt niets te hebben gedaan. Te lui? Uit angst? Of ziet hij niet hoe waardevol het is om voor deze meester te werken? Zijn meester is niet blij met deze passieve houding en is hier heel duidelijk over. Zelfs de talenten die hij heeft, zullen hem worden

Het klinkt hard. Maar hoe gaat dat met talenten, wanneer je ze niet benut? Talenten hebben aandacht nodig. Je kunt er pas wat mee wanneer je je ergens in bekwaamt. Je kan bijvoorbeeld van nature wel heel erg handig zijn, maar wanneer je nooit met gereedschap aan de gang gaat, wordt het nooit iets. Als je een muzikaal talent hebt maar je oefent weinig, wordt je nooit virtuoos. Het verhaal van de talenten zet je daarom aan om je te ontwikkelen.

Het mooie van talenten benutten, is dat het je vaak naar een passie brengt. Wie muzikaal talent heeft, heeft daar gewoonlijk plezier in. Wie mooie dingen maakt, voelt zich daarbij gewoonlijk voldaan. Wat jij kunt doen met je talenten, is iets moois toevoegen aan deze wereld. Wat je doet met je talenten kan van alles zijn. Misschien is het je zorgzaamheid waarmee je iemand anders helpt. Misschien kun je goed organiseren en organiseer je evenementen waar anderen ook plezier aan beleven. Op die manier zet je je talenten in voor je naasten en koppel je je talenten aan dienstbaarheid.

Weet van wie je je talenten hebt ontvangen.
Bedenk waarvoor je ze gebruiken wil.

Voor wie denkt geen talenten te hebben, ‘Goed zijn voor je naaste’ zit bij iedereen in het basispakket. Het is aan iedereen persoonlijk, hoe je daar vorm aan geeft.

Van de redactie, Ellen Winnubst