Ons geloof, het jaar door ...

Zo door het jaar heen zijn er in het katholieke geloof vele feest- en gedenkdagen, tradities en rituelen. In deze rubriek wordt hiervan uitleg gegeven. Wellicht een geheugenopfrisser voor uzelf en uw kinderen.


De geestelijke wapenuitrusting

De vorige maand kon u in ‘Ons geloof’ lezen over de heilige Geest, die ons aanspoort en helpt het goede te doen. Maar hoe moeilijk is het eigenlijk om in het dagelijks leven het goede te doen?

In het dagelijks leven worden we wel eens in de verleiding gebracht om niet uit liefde te handelen, maar uit angst of onzekerheid. Ieder mens lijkt wel ergens bang voor te zijn. Bijvoorbeeld bang te kort te komen of geen controle te hebben of bang niet aardig gevonden te worden. Wanneer we in een situatie terechtkomen waar die gevoelens van onzekerheid worden aangeraakt, kunnen we vanuit die angst gaan reageren. Dat gaat soms geheel onbewust.

Zo is het voor iemand die bang is tekort te komen, verleidelijk op een niet zo zuivere zakelijke deal in te gaan. Een onzeker persoon zal eerder toegeven aan de roep van drugs of alcohol. Wie bang is geen controle te hebben, kan de neiging hebben alles zelf te willen doen, zonder op anderen te durven vertrouwen. Zo kunnen we ons dus op verschillende manieren laten leiden door angstige gedachten. Er is een manier die kan helpen dit reactiepatroon te doorzien, zodat je de keuze kan maken je angst los te laten en voortaan uit liefde te handelen. Liefde voor jezelf en de mensen om je heen.

Om je hierin bij te staan is er de geestelijke wapenuitrusting. In Efeze 6:10-17 wordt deze door Paulus beschreven. Als voorbeeld neemt hij de wapenuitrusting van een Romeinse soldaat. Wat Paulus beschrijft is echter niet van hard en koud metaal, maar het zijn geestelijke strijdmiddelen, voor diegenen die bereid zijn de geestelijke strijd in zichzelf aan te gaan. Voor iedereen ligt er zo’n uitrusting klaar. Als eerste dien je een keuze te maken. Ben je bereid om al je angsten te overwinnen? Wil jij de weg van liefde volgen en vrede vinden in jezelf? Wanneer dit je intentie is, dan zijn er voor jou de Sandalen van Vrede. Zorg dat je ze aanhebt bij iedere stap die je zet.

Je angsten overwinnen betekent dat je angstige gedachten achterlaat. Gedachten over jezelf en het leven, die je beperken je allerbeste liefdevolle zelf te zijn. Al je overtuigingen die niet voortkomen uit liefde zijn gebaseerd op een illusie. Om dit in te zien is er het Zwaard van de Geest. Het helpt je te onderscheiden wat echt is en wat niet. Om je vervolgens los te snijden van alles wat geen waarheid is.

De waarheid is … dat liefde de sterkste kracht is die er bestaat en dat wij allen voortkomen uit de Bron van liefde, de Bron ook van overvloed. Weten dat je met deze Bron verbonden bent, zal je kracht schenken. Hang deze Gordel van Waarheid om je heupen en straal de waarheid naar alle kanten uit. Wat de omstandigheden ook zijn. Jij leeft vanuit deze waarheid.

Vind je het moeilijk om dit te geloven? Geloof je niet in een goddelijke liefdevolle Bron, in God? Geloof je niet dat liefde alles kan overwinnen? Hoe wil je je in deze wereld dan veilig voelen? Zonder de basis van liefde als houvast. Om je te helpen is er het Schild van Vertrouwen, dat zich zal ontvouwen bij het gebruik van het zwaard. Wanneer je al je angstige overtuigingen loslaat, kom je als vanzelf bij waarheid en liefde uit. Vertrouwen is overigens een machtig wapen. Vooral tegen een terugval in een oud (denk)patroon. Het zorgt ervoor dat je standvastig blijft, op de momenten dat je wordt uitgedaagd. Wat ook zal helpen, is weten, dat God vertrouwen heeft in jou!

De wapenuitrusting van de geest helpt je te leven naar Gods moraal. Wie deze uitrusting heeft aangetrokken en geleerd heeft de wapenen te hanteren, zal voortaan handelen vanuit een liefdevolle geest. De geest van het zuivere hart. Om dit hart te beschermen is er het Borstharnas van Gerechtigheid. Zodat de drager altijd in staat zal zijn datgene te doen wat eerlijk en rechtvaardig is. Tot slot nog de Helm van Verlossing. Het beschermt je persoonlijke geest. Die zich nu bewust is van innerlijke processen en verlost is van onzekerheid en angst. De ketenen van onwetendheid zijn weggenomen, je bent als mens bevrijd!

Zou het niet prachtig zijn wanneer iedereen zou leven vanuit Gods moraal? Volgens het (ge)weten dat God in ons hart heeft gelegd. Dan zal er namelijk overal vrede zijn en een rechtvaardige samenleving waar iedereen elkaar vertrouwt en liefde regeert. Dit is mogelijk! Niet door elkaar een moraal op te leggen, maar door allemaal Gods geweldloze wapens op te nemen. Ben jij daartoe bereid?

Van de redactie: Ellen Winnubst