Ter Overweging

Woord van kapelaan Pawel Banaszak

Beste parochianen,

Vrouw, een bijzondere roeping

In deze uitgave van het parochiemagazine aandacht voor het thema "de vrouw - en haar bijzondere rol in de maatschappij en kerk". Al lang voor de Tweede Werelsoorlog kwamen er in de westerse wereld bewegingen op die de betekenis van de vrouw, haar burgerlijke rechten, bijzondere rol en positieve invloed op onze samenleving gingen benadrukken. Sindsdien zien wij hoeveel wij te danken hebben aan de vrouwen die - soms naast en soms ten koste van hun familie- of privéleven - zich op verschillende gebieden, van sociale zorg tot ontwikkeling van de wetenschappen, op zo waardevolle wijze hebben ingezet. Zoals Maria Curie-Sklodowska, ontdekster van radium en polonium, om maar een voorbeeld te noemen.

Roeping van de vrouw
Ook de kerk heeft hier in de laatste decennia veel aandacht aan besteed. In zijn apostolische brief 'Mulieris Dignitatem' (over eigen waardigheid en roeping van de vrouw) maar ook in verschillende andere documenten onderstreept heilige Johannes Paulus II het eigen ‘genie van de vrouw’, haar waardigheid en rechten die uitgesproken en verdedigd moeten worden. De paus prees de moed en kracht waarmee zovele vrouwen voor hun elementaire sociale en economische rechten opkwamen, ook toen dit nog als een overtreding of onvrouwelijke activiteit werd gezien. Hij betreurde de culturele normen van verleiden die de vrouw in de min zette en verschuilde niet de ongetwijfelde invloed daarop van de kerk van toen. Hij sprak de hoop uit dat alle vormen van onderdrukking en overheersing worden bestreden, gecorrigeerd en hersteld. En dat in het licht van de altijd actuele boodschap van de Heilige Schrift en dan vooral in Jezus, zijn woord en gedrag met de vrouwen.

Als eenheid geschapen
God heeft de mens als man en vrouw geschapen, als twee facetten van ‘mens zijn’: complementair, onlosmakelijk, elkaar aanvullend en versterkend. Deze eenheid van man en vrouw is een elkaar4 verrijkende gave. Ze zijn ook beide medeverantwoordelijk voor het leven en tot zorg geroepen voor de aarde, hun huis. Dit is nog steeds heel actueel. 

Voorbeeldige voorbeelden
Er zijn zovele voorbeelden van heilige vrouwen, religieus en leken, die hun specifieke roeping - de roeping tot liefde en zorg voor hun naasten - tot kracht van hun leven hebben gemaakt waarin het specifiek vrouwelijke karakter en de waardigheid zo sterk naar voren komen. Ik denk hier o.a. aan Edith Stein, haar werken over de vrouw maar ook het voorbeeld van haar leven. Achter iedere heilige man staat altijd een vrouw, vaak onzichtbaar voor de ogen van velen. Zoals H. Monica die voor haar zoon Augustinus zoveel gebeden heeft, dat hij door bijzondere genade van God van een verloren figuur tot christen en zelfs bisschop en kerkleraar is geworden. Met hem zijn er verder zovele mensen voor God gewonnen en heeft de kerk en de wereld een andere draai gekregen. Door dat gebed van haar.

Onze moeder
Maria, de moeder van Jezus. Ze is het beste voorbeeld van het beoefenen van het ‘vrouw zijn’. Ze leerde Jezus bidden en de eerste stappen te zetten in zijn relatie met God; ze zorgde voor haar familie maar ook voor de anderen net als op de bruiloft te Kana van Galilea; ze vergezelde Jezus op weg naar zijn kruis, met de steun die Hij op dat moment nodig had; vanuit het kruis ontving ze Johannes en alle leerlingen van Jezus als moeder; ze bad met de apostelen mee toen de eerste kerk op de dag van Pinksteren geboren moest worden - altijd bezig met wat er gebeurt maar met de antennes van het hart gericht op God, op wat Hij aan het doen is. Mogen ook wij de Maagd Maria tot persoonlijke helpster, voorbeeld en inspiratiebron maken. Ze is de moeder van de kerk en van ons allen.

Beste aan iedereen.

Pawel Banaszak (kapelaan)