Ter Overweging

Woord van kapelaan Pawel Banaszak

De nieuwe tijd met frisse moed breekt aan

Beste parochianen,

Einde winter, het voorjaar komt er aan. De natuur komt uit haar slaap. Ze is nog niet ten volle ontwaakt, maar dat het komt, is al duidelijk te merken. Samen met dit, komt ook in de mensen een verlangen naar - en hoop op - iets nieuws. Het hart van de mens is als een akker, dat weten wij. Wil je hem zien bloeien of goede vrucht zienbrengen, dan moet er vóór die tijd wel wat aan gedaan worden.

Soms gaat men, juist in deze tijd, thuis naar de spullen kijken: dit is nog wel prima te gebruiken, hier kan ik nog veel baat bij hebben. Dat gebruik ik zeker niet meer, laat ik maar ruimte maken voor iets nieuws. Ditzelfde beleven wij ook met de geest. Niet voor niets worden we telkens herinnerd aan de noodzaak van ‘uit God opnieuw geboren worden’, dat de oude mens in ons aan iets nieuws ruimte geeft.

Zo begrijpen wij hoe goed het is - nog voordat de Pasen aankomt en de verheerlijking van de mens in Jezus ons voorgesteld en aangeboden wordt - dat er ons daarvoor ook een tijd geschonken wordt, om ons daarop goed voor te bereiden. De Vasten- of Veertigdagentijd begint daarom met een sterke oproep tot omkeer en herstel in ons leven. Dat wij tot vrede komen met ons zelf, met de mensen om ons heen en met God. Dat wij met liefde en geduld onze beperkingen en fouten onder ogen gaan krijgen. En wie weet, misschien net als een zieke toch naar de Geneesheer gaan zoeken.

In de evangelielezing op Aswoensdag (opening van de vastenperiode, die dit jaar op 26 februari begint) spreekt Jezus over een beloning van Godswege. Beloning (= genezing en herstel) aan iedereen die de drie medicijnen die Hij aanreikt wel serieus wil nemen en gebruiken: op de onzekerheid van de toekomst - het vasten (een vrijwillige onthouding van wat je normaal gesproken zomaar kan krijgen en ervan genieten), op de druk van het werk en winstbejag, die ons soms echt vernietigt - de aalmoes (van eigen goederen met anderen, noodlijdenden vrijwillig delen), voor als je niet alles naar je zin kan bepalen - het gebed (de gang van zaken echt in de handen van God te leren leggen). Dit is een soort basisgereedschap om Pasen des te vruchtbaarder te maken, rijk aan een vrede en vreugde, een nieuwe smaak in het leven en zekerheid van binnen, die niets en niemand kapot kan maken - de zekerheid van Gods liefde.

Met deze kracht kunnen wij de komende uitdagingen des te gemakkelijker aan. Deze periode zal voor ons allen ook een voortzetting zijn van allerlei projecten en initiatieven. Die zullen ons helpen beter naar elkaar toe te groeien, binnen de parochie en als regio van samenwerkende parochiegemeenschappen.

Ik wens u allen een goede vastentijd, vol van goede geest en zijn vruchten toe.

Pawel Banaszak (kapelaan)