Ter Overweging

Woord van Pastor Ivan

Beste parochianen,

Wij zijn een kerk die in beweging is. Net als de apostelen toen zij de heilige Geest op Pinksteren ontvingen. Meteen gingen zij naar buiten om de blijde boodschap van de verrezen Christus te verkondigen. Zo willen wij ook de blijde boodschap naar de mensen toebrengen.  Dit is de opdracht van de apostelen geweest, maar het is ook de opdracht van óns! “Ga en verkondig aan mijn broeders dat zij naar Galile moeten gaan, daar zullen zij Mij zien.”

Dat is voor ons hetzelfde. "Ga en verkondig", in beweging komen en naar de mensen gaan, om de blijheid en de vreugde van de liefde van Christus te verkondigen. Dat is de opdracht voor iedereen van ons. En misschien kunt u zich afvragen: Hoe kan ik het doen? Of waarom zou ik het doen? Jezus Christus zegt: “Ga”. Daarna zei Hij "Daar zullen zij Mij zien”. Dat betekent ga en zie. Eerst moeten wij iets doen, en als wij het doen zullen wij Hem zien. Bijvoorbeeld: als je een huis wilt bouwen moet je een plek vinden waar je het huis kán bouwen. Daarna de basis leggen. Daarna de muren, de ramen, het dak enz. Dat duurt een tijd maar aan het einde, als alles goed gaat, zult u een resultaat ZIEN.

Zo gaat het ook met het geloof. Willen wij het huis van God bouwen, dan moeten wij eerst een plek vinden, dat zijn de harten van de mensen. Daarna moet de basis gelegd worden, het Woord van God, zoals Jezus zelf zegt: “Bouwen op de rots”. Aan het eind zullen wij het huis van God, dat betekent: liefde, geduld, vreugde - de gaven van de heilige Geest - in onze harten ervaren en zien.

Dat is wat wij iedereen van u wensen. Dat de Geest van Christus in onze harten kan blijven, ons in beweging zal zetten en wij Hem in ons leven kunnen zien en ervaren.

Pastor Ivan