Ter Overweging

Woord van Pastor Ivan

Beste parochianen,

We hebben 2018 inmiddels achter ons gelaten; een jaar waarin een ieder zo het nodige meegemaakt heeft; de mooie, maar ook de minder mooie momenten. De drukke tijden rond Kerst en Nieuwjaar zijn weer achter ons. Voor velen zijn dit drukke dagen geweest.

Dat gold ook voor mij, maar ik kan terugkijken op een paar mooie dagen. En de mensen kwamen weer massaal naar de Kerstvieringen. Het stond ook in de krant; dat vele mensen met Kerst naar de kerk gaan; ze willen de bekende liederen horen; de bekende sfeer proeven. Kortom; ze willen er bij zijn. Het wás ook mooi om dit mooie Kerstgevoel met velen te mogen delen; de kribbe, de stal heeft weer velen samengebracht.

En nog net voor de Advent was er weer een mooie Taizé-viering op Texel. En weer hoorde ik de verhalen van mensen aan, die voor het eerst zo’n viering meegemaakt hadden en er door geraakt waren. En zo werd ik op mijn beurt weer geraakt tijdens de Driekoningenviering in Breezand. Na het Evangelie liep ik naar de kinderen van het koor. Ik vroeg hun of zij misschien wel Koning of Koningin wilde zijn. Een meisje gaf aan, dat zij dat wel wilde. En op de vraag wat zij dan zou doen als zij Koningin zou zijn, antwoordde ze, dat er snel vrede zou moeten komen.

In alle rust, maar met zoveel overgave, sprak zij deze woorden uit. Er viel een stilte in de kerk; hier viel niets aan toe te voegen. Wijze woorden; woorden ook die we moeten blijven zeggen, zolang er nog zovele oorlogen en conflicten in onze wereld zijn. Ik wens u alle goeds, in alle vrede toe.

Henk Schrader, diaken