Ter Overweging

Woord van Diaken Henk Schrader

Beste parochianen,

De projecten waarbij de kinderen worden voorbereid op hun Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn inmiddels gestart. Overal weer kinderen die enthousiast bezig zijn. De verhalen over God en Jezus spreken ze aan, ze willen er heel graag meer van weten. Heel mooi om dat te zien.

In Anna Paulowna was er onlangs een bijeenkomst voor de jongeren uit onze regio. Voordat het vasten ging beginnen kon er nog heerlijk van het eten genoten worden, wat bij de snackbar gehaald was. En natuurlijk hebben we na het eten met elkaar gesproken over wat de vastentijd inhoudt. Ze kregen te horen hoe het vroeger ging en ze konden heel gemakkelijk de link met de Ramadan leggen. Er werden ook tips gegeven aan de jongeren hoe je vandaag de dag kunt vasten. Matigen, werd ze meegegeven. ‘Een uur minder per dag achter je computer’ werd er spontaan aangegeven. Je zag bij ze, dat ze daar eens goed over na moesten gaan denken, want ja die computer…

De veertigdagentijd, een uitgelezen periode om ergens goed uw gedachten over te laten gaan. “Ja, maar ik weet niet wat” krijg ik vaak te horen. Ik wil u graag de volgende afsluiter meegeven, voor als uzelf niets te binnen mocht schieten.
“We zijn geschapen om te beminnen en te worden bemind. God, die liefde is, heeft ons geschapen om deelgenoot te worden van zijn leven, om door Hem te worden bemind en Hem te beminnen, en om met Hem de anderen te beminnen. Dat is Gods ‘droom’ voor de mens.

En om die te realiseren hebben we zijn genade nodig en is het nodig dat we in onszelf het vermogen om lief te hebben ontvangen. Juist hiervoor offert Jezus zichzelf in de Eucharistie. Daarin ontvangen wij Jezus in de grootste uitdrukking van zijn liefde.” (Bron: Pauspareltje uit Katholiek Nieuwsblad)

Ik wens u een inspirerende vastentijd toe.

Henk Schrader, diaken