Heilig Vormsel

Woord vanuit de werkgroep

Het feest is weer geweest! Zaterdag 20 mei 2017 hebben de veertien kinderen van dit jaar het Heilig Vormsel gekregen. Van deze kinderen komen zeven kinderen uit ‘t Zand, drie uit Anna Paulowna en vier van onze school in Breezand. De namen van deze vier kinderen zijn: Niels Tummers, Ard Bakkum, Nick Tiel en Don van der Reep.

Het was feest, drie woorden die de avond van het vormsel heel goed omschrijven.
Kom Heilige Geest, drie woorden die hulpbisschop Mgr. Hendriks tijdens de vormselviering aan alle kinderen meegaf.

Zaterdag, dé avond voor de vormelingen uit ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand, 14 kinderen in totaal; Don, Ard, Nick, Femke, Fleur, Jelke, Jeni, Jarno, Nick, Jelle, Thijmen, Desi, Julia en Maud. Stuk voor stuk prachtige kinderen die zich op een hele gezellige manier hebben voorbereid op het vormsel en hebben bewezen dat ze mooi samen kunnen werken, er was een super groepsdynamiek.

De avond begon met een maaltijd in de Spoorbuurtschool. Samen met Mgr. Hendriks (en zijn ceremoniarius Hans), pastoor Ivan, diaken Henk hebben de kinderen genoten van samen eten. Dat is een belangrijk onderdeel van de vormselvoorbereiding. Samen eten brengt verbroedering, het is een ontspannen manier om met de vormheer kennis te maken en je voor te bereiden op de viering zelf.

Na het eten lopend naar de kerk van Anna Paulowna. Foto’s maken, beetje zenuwachtig worden, in processie de kerk in lopen en dan de viering beleven. De viering was mooi, de liederen werden vol passie gezongen, de teksten die gesproken werden hadden diepgang, de preek van de Monseigneur kon niet beter, de kinderen kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Na de viering werd de doos met de persoonlijke brieven die de kinderen aan God hebben geschreven in de vuurkorf verbrand. En toen op naar huis, feest vieren!

Op 17 juni zijn alle kinderen naar de BAVO dag in Haarlem geweest. Ook weer zo’n dag die je niet missen kan en nooit meer zult vergeten, want dát is een spektakel!

En op 30 juni was de Na-Vormselparty in Den Helder. Georganiseerd door pastoor Ivan en diaken Henk.

Namens ons heel hartelijk dank aan de kinderen, we hebben genoten om met jullie samen te werken. Dank aan Ivan en Henk, alle ouders, aan Lisa – Emma en Eva, iedereen die op welke manier dan ook zijn / haar steentje heeft bijgedragen aan het vormsel 2016-2017!

De coördinator van het project is Diaken Henk Schrader. De coördinatoren van de andere parochies zijn: Inge Kaptein (parochie Anna Paulowna), Anita Bakker (parochie ’t Zand)

Vormselwerkgroepen Anna Paulowna, Breezand en 't Zand, Inge Kaptein en Anita Bakker


Wat is het vormsel?

Bij zijn doop ontving Jezus de Heilige Geest. Die gaf Hem de kracht om verleidingen te weerstaan, maar ook om voor het goede te kiezen, de juiste keuzes te maken. Jezus beloofde zijn leerlingen dat zij na Hemelvaart de Heilige Geest zouden ontvangen als hulp om goed te leven. Dit gebeurde met Pinksteren. Toen kregen de Apostelen de kracht om alles wat Jezus had voorgedaan aan iedereen te vertellen en zelf voor te leven. De eerste christen ontvingen het sacrament van het vormsel van een Apostel. Een apostel legde de handen op en vroeg om de Heilige Geest over deze mensen. Dit is het begin van wat wij nu als het sacrament van het vormsel kennen. De bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen en doen dat dus nog steeds.

Iemand die als kind werd gedoopt, hernieuwt met het vormsel de beloften die zijn ouders namens hem deden bij zijn doop. Wie als volwassene wordt gedoopt ontvangt vaak snel daarna het vormsel. Wanneer iemand wordt gedoopt ontvangt hij al de genade van de Heilige Geest. In het vormsel wordt deze genade bevestigd en bekrachtigd. Door het vormsel ontvangen we de bijzonder kracht en hulp van de Heilige Geest en worden we sterker verbonden met de kerk.

Het vormsel is een teken, een zegel of merkteken van de Heilige Geest en geeft aan dat we nu volledig bij Christus horen en dat iedereen dat mag weten. Iemand die gevormd is wordt ook wel een volwassen christen genoemd die in staat is om de boodschap van Jezus door te geven. De gave van de Geest en de vruchten van de Geest kunnen we ontvangen als we proberen te luisteren naar de Geest. Deze kun je vinden in de Bijbel. In de boeken 1 Kor. 12; 4-11 en Gal. 5;22-23.