Heilig Vormsel

Woord vanuit de werkgroep

Met 20 kinderen uit ’t Zand, Anna Paulowna, Den Helder en Breezand zijn we gestart met dit project. De catechese wordt gegeven door ons pastorale team, pastoor Ivan, kapelaan Pawel en diaken Henk. De ondersteuning van het pastorale team ligt bij Anita Bakker en Diana Klaver.

Wij komen acht maal bij elkaar, elke bijeenkomst is in de parochiezalen en kerk van Anna Paulowna. De eerste bijeenkomst zijn we begonnen met het leren van twee nieuwe liedjes. ‘Heer U kent mij’ en ‘U bent die U bent’, allebei van Marcel en Lydia Zimmer (te beluisteren op YouTube). Deze liedjes hebben we ook bij de vormselviering op 24 mei gezongen. Natuurlijk hebben we het kennismakingsspel gedaan en daarna de catechese, chips en limonade.

De namen van de deelnemende kinderen zijn: Reik Brommer, Luuk Langelaan, Twan Zoer, Dries van der Lee, Linde Klaver, Jasmijn Beerse, Jet Alkemade, Jard van Duin, Cas Tiel, Kai Tamis, Sonne Bakker, Iris Berbee, Vera Bisdonk, Eveline Muurmans, Jade Bakker, Elise Borgman, Jolijn de Wit, Izebel Klaver, Elise Wessel, Vlinder van Kuijeren.

Vormselwerkgroepen Anna Paulowna, Breezand en 't Zand, Diana Klaver en Anita Bakker


Wat is het vormsel?

Bij zijn doop ontving Jezus de Heilige Geest. Die gaf Hem de kracht om verleidingen te weerstaan, maar ook om voor het goede te kiezen, de juiste keuzes te maken. Jezus beloofde zijn leerlingen dat zij na Hemelvaart de Heilige Geest zouden ontvangen als hulp om goed te leven. Dit gebeurde met Pinksteren. Toen kregen de Apostelen de kracht om alles wat Jezus had voorgedaan aan iedereen te vertellen en zelf voor te leven. De eerste christen ontvingen het sacrament van het vormsel van een Apostel. Een apostel legde de handen op en vroeg om de Heilige Geest over deze mensen. Dit is het begin van wat wij nu als het sacrament van het vormsel kennen. De bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen en doen dat dus nog steeds.

Iemand die als kind werd gedoopt, hernieuwt met het vormsel de beloften die zijn ouders namens hem deden bij zijn doop. Wie als volwassene wordt gedoopt ontvangt vaak snel daarna het vormsel. Wanneer iemand wordt gedoopt ontvangt hij al de genade van de Heilige Geest. In het vormsel wordt deze genade bevestigd en bekrachtigd. Door het vormsel ontvangen we de bijzonder kracht en hulp van de Heilige Geest en worden we sterker verbonden met de kerk.

Het vormsel is een teken, een zegel of merkteken van de Heilige Geest en geeft aan dat we nu volledig bij Christus horen en dat iedereen dat mag weten. Iemand die gevormd is wordt ook wel een volwassen christen genoemd die in staat is om de boodschap van Jezus door te geven. De gave van de Geest en de vruchten van de Geest kunnen we ontvangen als we proberen te luisteren naar de Geest. Deze kun je vinden in de Bijbel. In de boeken 1 Kor. 12; 4-11 en Gal. 5;22-23.