Contactpersonen

De hieronder weergegeven e-mailadressen zijn bewust niet als link weergegeven maar als tekst en opgedeelt in twee delen. Oneigenlijk gebruik wordt hiermee voor een zeer groot deel voorkomen. Neemt u de tekst handmatig over in uw e-mailprogramma.

Parochieraad

Voorzitter

 Dhr. Frank van Lierop
 0223 - 522 232
 frankvanlierop @sintjanbreezand.nl

Penningmeester

 Mw. Doke Rooijakkers-van der Meer
 0223 - 522 568
  06 - 1345 5000
 dokerooijakkers @sintjanbreezand.nl

Secretaris

 Mw. Alice Smiers-Ruijter
 0223 - 521 516
 alicesmiers @sintjanbreezand.nl

Onderhoud

 Dhr. Leo van der Reep
 0223 - 522 850
 leovanderreep @sintjanbreezand.nl

Werkgroepen

 Mw. Marleen Duineveld
 0223 - 523 484
 marleenduineveld @sintjanbreezand.nl

Algemeen lid

 Dhr. Kees Bakkum
 0223 - 521 389
 keesbakkum @sintjanbreezand.nl

Pastoraal/Secretariaat en website

Pastoraal

 Diaken Henk Schrader
  06 - 1030 6086
 henkschrader @sintjanbreezand.nl

Pastorie

 Telefonisch bereikbaar in oneven weken op donderdagmiddag tussen 14:30 en 15:30 uur
 0223 - 521 252
 secretariaat @sintjanbreezand.nl

Secretariaat

 Mw. Caroline Groot
 0223 - 521 616
 secretariaat @sintjanbreezand.nl

 Mw. Monique Huiberts
 0223 - 645 136
 secretariaat @sintjanbreezand.nl

Website

 Verzorgd door SEGSO - S. Eg, Service en Ondersteuning
 www.segso.nl
 website @sintjanbreezand.nl

Werkgroepen

1e H. Communie

 Mw. Edith Duineveld
 -
 - -

Administratie begraafplaats

 Mw. J.M. Wijnker-Broersen
 0223 - 522 672
 jo.wijnker @quicknet.nl

Bezorging Wiek

 Dhr. Piet Dorrestijn
 0223 - 521 803
 p.a.dorrestijn @kpnmail.nl

Bloemengroep

 Dhr. Ton van Zanten
 0223 - 523 404
 tonenwil @quicknet.nl

Carrouselvieringen

 Mw. J. Pennings-de Man
 0223 - 522 987
 wpenbol @telfort.nl


Werkgroepen

Encore!

 Mw. Annet van Grave
 06 - 5702 7171
 encore @sintjanbreezand.nl

Familievieringen

 Dhr. L. van der Reep
 0223 - 521 389
 leovanderreep @sintjanbreezand.nl

Kerstspel

 Mw. S. van der Lee
 0223 - 521 566
 sandra @vdlee.net

KoorBisNis

 Mw. S. Groot
 06 - 4126 1479
 koorbisnis @sintjanbreezand.nl

Werkgroepen

Koperpoetsen

 Mw. J. de Groot
 0223 - 522 977

Schoonmaken

 Mw. M. Duineveld
 0223 - 523 484
 marleenduineveld @sintjanbreezand.nl

Misdienaars

 Mw. C. Groot
 0223 - 521 616

Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV)

 Mw. Leny van 't Oever-Hendriks
 0223 - 522 262

Werkgroepen

PCI

 Mw. Marleen Duineveld
 0223 - 523 484
 marleenduineveld @sintjanbreezand.nl

Redactie Wiek

 Mw. E. Winnubst
 0223 - 521 957
 wiek @sintjanbreezand.nl

Vormsel groep

 Vacante positie
  -
 - -