Dopen

Wanneer u van plan bent om uw kindje te laten dopen, is het van belang dat u als ouder weet hoe het één en ander organisatorisch, liturgisch en financieel geregeld is.

Een afspraak hieromtrent kunt u maken met het secretariaat, elke oneven week op donderdagmiddag van 14:30 tot 15:30 uur. Zij kunnen u van alle informatie voorzien. U kunt ook via e-mail of telefoon contact opnemen met het secretariaat. Kijkt op de pagina CONTACT.

Op de websites www.isidorusweb.nl en www.pastonet.be wordt allerlei informatie aangeboden omtrent doopvieringen. Daarin vindt u onder andere de volgorde van de doopviering. Op www.katholieknederland.nl is uitgebreide informatie te vinden over het sacrament van het Heilig Doopsel.

Na opgave wordt contact met u opgenomen om kennis te maken en de doopviering voor te bereiden.

Huwelijk

Tijdig overleg over datum en tijdstip van het huwelijk is, net als bij de gemeente, óók van belang voor onze kerk. We denken aan een termijn van ca. 3 maanden van te voren. De praktijk leert dat de datum van het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk op dezelfde dag plaats vinden.

Vastleggen van de datum doet u door contact op te nemen met het secretariaat. U kunt via e-mail of telefoon contact opnemen met het secretariaat. Kijkt op de pagina 'CONTACT'.

Meer informatie kunt u ook verkrijgen tijdens de openingstijden van het secretariaat, in de oneven weken op donderdagmiddag van 14:30 tot 15:30 uur.

Ziekenzegening of Ziekenzalving

Het Sacrament van het Oliesel, ‘het bedienen’, kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht.

Het kan zinvol en bijzonder zijn, om wanneer de stervensfase zich aandient eventueel samen met dierbaren de verbondenheid met elkaar en met God te vieren. Mede door verminderde priesterlijke beschikbaarheid kan dit vaak niet middels de Ziekenzalving, maar ook middels de ziekenzegen. Dit is geen sacrament maar een ritueel dat bij de ziekenzalving aansluit.

Het is voor mensen in bovengenoemde situatie en voor hun familieleden een weg om met de pijn, het verdriet en de zorgen om te gaan en ruimte te maken voor de dankbaarheid en vreugde die er ook is. Diakens en pastoraal werk(st)ers mogen voorgaan in de ziekenzegening.

Voor de toediening van Ziekenzegening of Ziekenzalving kunt u rechtstreeks contact opnemen met :

Pastoor Ivan Garcia Ferman - 06-17129642

Uitvaart, Avondwake, Uitvaartdienst

Wanneer u wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare, is het van belang dat u als familie weet hoe het een en ander organisatorisch, liturgisch en financieel geregeld moet worden.

Na het overlijden heeft u waarschijnlijk al contact opgenomen met een uitvaartverzorger. De meeste informatie verkrijgt u van deze onderneming. Deze uitvaartverzorger bespreekt de wensen van de familie en overlegd met de contactpersoon voor uitvaarten in de kerk van onze parochie.

Bij het overlijden van een parochiaan, kan er op de avond voor de uitvaart gekozen worden voor een avondwake. De betekenis hiervan is, dat niet alleen de familieleden, maar ook de parochie afscheid kan nemen van de overledene. Twee personen komen bij u thuis om samen met u de avondwake voor te bereiden. Er is genoeg materiaal aanwezig. Er zijn boekjes met gebeden, lezingen en liederen, waaruit een keuze gemaakt kan worden. Ook kan de familie besluiten om zelf een boekje te verzorgen.

Voor de uitvaart komt de pastor bij u thuis. Met hem kunt u de liturgie doorspreken en vragen stellen over de plechtigheid. Er zijn boekjes met gebeden, lezingen en liederen, waaruit een keuze gemaakt kan worden. Ook kan de familie besluiten om zelf een boekje te verzorgen.

In overleg met de familie kan er voor worden gekozen om de dienst te begeleiden door een koor. Doorgaans wordt de zang verzorgd door 'Encore' of 'KoorBisNis'.


Een uitgebreide uitleg en een overzicht van pratische zaken is te lezen op de pagina 'AVONDWAKE EN UITVAART'

Contactpersoon voor avondwake en uitvaartdienst is: Diaken Henk Schrader.

De contactgegevens vindt u op de pagina 'CONTACTPERSONEN'