Avondwake en uitvaart

Wanneer u wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare, is het van belang dat u als familie weet hoe het een en ander organisatorisch, liturgisch en financieel geregeld moet worden.

Na het overlijden heeft u waarschijnlijk al contact opgenomen met een uitvaartverzorger. De meeste informatie verkrijgt u van deze onderneming. Deze uitvaartverzorger bespreekt de wensen van de familie en overlegd met de contactpersoon voor uitvaarten in de kerk van onze parochie.

Eerste aanspreekpunt voor uitvaartaangelegenheden in de parochie is Diaken H. Schrader. De uitvaartverzorger neemt contact met hem op.


Voor de kerkelijke begrafenis gelden de volgende afspraken:

Avondwake
Vaak wordt de avond vóór de begrafenis een avondwake gehouden. In onze parochie is er een avondwake-groep die deze verzorgt. Er zijn twee personen van de avondwake-groep die bij u thuis komen. Aan hen kunt u uw wensen te kennen geven.

Er zijn boekjes met gebeden, lezingen en liederen, waaruit een keuze gemaakt kan worden. Indien u een koor wenst bij de avondwake, kunt u kiezen uit het dameskoor, koor Encore! of KoorBisnis. Na uw keuze wordt bekeken of dit koor beschikbaar is.

Rouwkapel
De mogelijkheid bestaat om de overledene in de rouwkapel van de kerk op te baren.

Condoleren
Na de avondwake of voorafgaand aan de uitvaartdienst is in de kerk gelegenheid tot condoleren. Er kan muziek afgespeeld worden tijdens het condoleren.

Uitvaart
Voor de uitvaartdienst komt de pastor bij u thuis. Met hem kunt u de liturgie doorspreken. Er zijn boekjes met gebeden, lezingen en liederen waaruit een keuze gemaakt kan worden. U kunt ook zelf een boekje verzorgen voor de viering van de uitvaart.

Indien u een koor wenst bij de uitvaart dan kunt u kiezen uit het dameskoor, Encore! of KoorBisnis. Na uw keuze wordt bekeken of dit koor beschikbaar is. Bij een uitvaart (met koor) mag maximaal 1 stuk eigen muziek afgespeeld worden.

Bloemen
De kerk is 'standaard' versierd. Indien u speciale wensen heeft voor de bloemversiering in de kerk, kunt u contact opnemen met de werkgroep 'Bloemengroep'.

Huur kerk
De kerk is als ruimte van samenkomst bij gelegenheid van een overlijden beschikbaar voor verhuur. Er dient rekening gehouden te worden tijdens de bijeenkomst dat woorden en muziek passend en respectvol zijn ten opzichte van de oorsprong van het gebouw.

Begraafplaats
Een nieuw graf op de achter de parochiekerk gelegen begraafplaats is in principe beschikbaar voor een parochiaan.

In het reglement staat :
- Zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie en zij die met een parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden.
- Oud-parochianen die vanwege het ontbreken van adequate ouderdomsvoorzieningen de parochie hebben verlaten.

Wanneer een parochiaan verhuist naar een andere woonplaats worden de parochiegrenzen overschreden en wordt men ingeschreven in de parochie die behoort bij de nieuwe woonplaats. Men is dan dus géén parochiaan meer in de parochie waar men tot de verhuizing heeft gewoond.

Wanneer u de wens heeft om op onze begraafplaats te worden begraven, in een nieuw graf, is het dus van belang om parochiaan te blijven. Indien u aangeeft betrokken te willen blijven bij de parochie St. Jan de Evangelist dan kunt u ingeschreven worden als voorkeurparochiaan. Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u terecht bij het parochiesecretariaat.

Een graf is geschikt voor drie overledenen. Bijzetting van een niet-parochiaan in een bestaand graf is toegestaan. Een urnengraf is bestemd voor twee asbussen. In een nis van de urnenmuur kunnen twee urnen worden bijgezet.

Asverstrooiing
Op de begraafplaats St. Jan de Evangelist bestaat de mogelijkheid de as van uw dierbaren uit te strooien op het daartoe aangegeven strooiveld.


Contact

Voor meer informatie over bovenstaande punten kunt u contact opnemen met de desbetreffende contactpersoon. De contactgegevens vindt u op de pagina 'CONTACTPERSONEN'