1. Avondwake-groep

Bij het overlijden van een parochiaan, kan er op de avond voor de uitvaart gekozen worden voor een avondwake. De betekenis hiervan is, dat niet alleen de familieleden, maar ook de parochie afscheid kan nemen van de overledene.

Twee personen komen bij u thuis om samen met u de avondwake voor te bereiden. Er is genoeg materiaal aanwezig. In overleg met de familie kan er voor worden gekozen om de dienst te begeleiden door een koor.

 • Contactpersoon is mevr. Lia Hoep-van der Meer.

2. Werkgroep familie-vieringen

Deze groep werkt speciale vieringen uit, met toepasselijke lezingen en liederen, gezongen door het kinderkoor.

 • Contactpersoon is mevr. Ramona van der Reep-Jeninga.

3. Werkgroep Viering in de Carrousel

Elke eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Carrousel. Deze vieringen zijn vooral bedoeld voor mensen die niet meer naar de kerk kunnen/willen en indien gewenst graag opgehaald willen worden. Uiteraard zijn ook andere parochianen van harte welkom. De werkgroep werkt mooie vieringen uit en verzorgt deze samen met een voorganger. Na afloop is er altijd voor iedereen een lekker kopje koffie of thee. Wilt u graag opgehaald worden neem dan contact op met de contactpersoon.

 • Contactpersoon is mevr. Janny Pennings-de Man..

4. Werkgroep Eerste Communie

Deze groep bereidt de kinderen, die hun eerste Heilige Communie gaan doen (groep 4) in nauwe samenwerking met de school, voor op hun grote dag.

 • Contactpersoon is mevr. Edith Duineveld.

5. Werkgroep Vormsel

De werkgroep Vormsel coördineert het eenjarige vormselproject samen met de parochies Anna Paulowna en 't Zand. Het jaarlijkse project wordt gebruikt om de kinderen in groepjes voor te bereiden op het sacrament van het Vormsel. De zes bijeenkomsten staan onder leiding van gastouderparen. Zij werken afwisselend op de Sint Janschool in Breezand, de Spoorbuurtschool in Anna Paulowna en de St. Jozefschool in 't Zand.

 • De contactpersoon van de parochie Breezand is: Diaken Henk Schrader .

6. Martha-gilde

Deze dames zorgen ervoor, dat de kerk er schoon en verzorgd uit ziet.

 • Contactpersoon is mevr. Marleen Duineveld.

7. De Bloemengroep

Zij zorgen voor de bloemversieringen tijdens de diensten en bijzondere feesten.

 • Contactpersoon is dhr. Ton van Zanten.

8. De Koperpoetsters

Deze dames zorgen er voor, dat alles op het altaar schitterend blinkt tijdens de feestdagen.

 • Contactpersoon is mevr. Joke de Groot.

9. Communie aan huis

Als iemand door ziekte of handicap niet naar de kerk kan, bestaat de mogelijkheid 1x per maand, meestal de derde vrijdag, thuis de H. Communie te ontvangen. Degenen die dit verzorgen hebben daarvoor een speciale toerusting gehad.

 • Contactpersoon is mevr. Janny Pennings-de Man.

10. Missiewerkgroep - MOV

In onze parochie wordt meegedaan aan diverse acties en collectes voor Memisa, Miva, Solidaridad, Vastenactie. Het speciale project van de Actie Kansrijk steunt de kansarme kinderen in Kenya, dat is opgezet door broeder Johan Verresen, die na zijn jarenlange werk in Kenya in Oosterbeek is overleden. Voor dit doel zijn diverse speciale acties.

 • Contactpersoon is mevr. Leny van 't Oever-Hendriks.

11. Levende Kerststal

Ieder jaar wordt op de middag van de 1e Kerstdag, het Kerstfeest gevierd voor de kinderen van de parochie en ver daarbuiten. Met dieren, een baby en veel kinderen wordt het kerstverhaal gespeeld. Het is een ongedwongen feest voor groot en klein.

 • Contactpersoon is mevr. Sandra van der Lee-Warmerdam.

12. Parochieblad

Het parochieblad De Wiek komt tien keer per jaar uit. Achterop De Wiek staat de uiterste inleverdatum voor kopij. Meestal wordt dit per e-mail aangeleverd via wiek@  sintjanbreezand.nl. Nadat de gegevens verwerkt zijn, kan het naar de corrector. Vervolgens wordt het naar de drukker gestuurd.

Zijn de boekjes klaar, dan brengt een vaste groep vrijwilligers De Wiek bij u thuis. Wilt u De Wiek online lezen, dan kunt u deze downloaden via een link op de HOOFDPAGINA van deze website.

 • Contactpersoon redactie is mevr. Ellen Winnubst
 • Contactpersoon bezorging is dhr. Piet Dorrestijn.

13. Caritas - PCI

Voor het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden is er een speciale werkgroep.

 • Contactpersoon is mevr. Marleen Duineveld