Woord uit Werkgroepen - Secretariaat

Het Parochiesecretariaat

Het secretariaat wordt gevormd door Joukje Brouwer en Marijke Looijesteijn. Zij zijn iedere woensdagmiddag te vinden op de pastorie, waar men tussen 16:00 en 17:00 uur bij hen terecht kan met wensen en vragen. Door het continue karakter van het werk, hebben we er voor gekozen deze taak met zijn tweeën te doen, zodat u niet voor niets komt als een van beiden verhinderd is. De bedoeling was om beurten, maar in de praktijk zult u ons vaak samen aantreffen, het werkt efficiënter, vlotter en het is gezelliger. Het werk bestaat uit administratieve zaken, zoals het verwerken van de intenties, de post, rekeningen, kopiëren, bestellingen, contact met de kranten en dekenaat, gegevens aanleveren voor de Wiek, Wiek controle en verzenden. Daarnaast gegevens verzamelen en spullen klaarleggen voor de vieringen. Op het spreekuur komen mensen het meest voor opgave van misintenties en aanvraag van huwelijk, jubilea en dopen.

Op zich is het niet veel werk, maar het zijn wel heel veel kleine dingen. Het zal altijd moeilijk blijven om voor iedereen een goede tijd voor het spreekuur te vinden, maar u kunt ook altijd met uw wensen of vragen via de telefoon, de brievenbus van de pastorie, of het 'CONTACTFORMULIER' bij ons terecht. Van de mail krijgt u een bevestiging en zo nodig nemen wij telefonisch contact met u op. Wel is het zaak, dat de opgave voor misintenties voor het komend weekend altijd de woensdag ervoor, voor 17:00 uur bij ons is en als u wilt dat uw misintenties ook in de Wiek komen te staan, raden wij u aan minstens een maand van te voren de opgave te doen. Tot ziens op de pastorie!

Cartotheek

Het wel en wee van de parochiegemeenschap wordt vastgelegd in de cartotheek. Hiervoor worden uit de krant en CTR Polderbode stukjes geknipt en bewaard.

Ook is er een archief met alle uitgaves van De Wiek. Zo wordt er vastgelegd wat er in en rond de parochie gebeurt. Gré Weijers-Louwen