De Wiek van brievenbus naar mailbox
27 Mar, 2021

Met ingang van september a.s. gaat er iets veranderen in de bezorging van De Wiek. De Wiek zal niet vanzelfsprekend meer in de brievenbus belanden. Hiervoor zijn de kosten helaas te hoog geworden. Wij willen natuurlijk graag dat de parochianen die De Wiek lezen deze ook blijven ontvangen. Zij kunnen kiezen
om de Wiek op papier te blijven ontvangen of dat De Wiek per e-mail wordt verzonden. Voor
de papieren versie zal waarschijnlijk een kleine bijdrage gevraagd gaan worden. De digitale versie blijft gratis. Wij beschikken echter over tekort e-mailadressen. Wilt u uw emailadres doorgeven aan en aangeven of u De Wiek wel of niet wilt blijven ontvangen en of u deze op papier of digitaal wilt ontvangen. U kunt ook bellen naar het secretariaat, zie
pag. 2 voor de telefoonnummers.