Van de parochieraad…
3 Feb, 2022

Houd uw kerk in stand door te schenken

Wanneer u overweegt geld te schenken aan onze kerkgemeenschap, dan is het goed om te weten dat deze schenkingen als gift aftrekbaar kúnnen zijn voor de belasting. In dat geval geldt dus: u geeft aan de kerk en de belastingdienst betaalt mee! Giften kunnen als ‘gewone gift’ aftrekbaar zijn. U telt dan jaarlijks al de bedragen die u heeft geschonken aan goede doelen bij elkaar op en u verwerkt ze in uw aangifte. Dan dient u echter rekening te houden met een zogenaamde ‘drempel’. Een gedeelte van uw giften (of zelfs het gehele bedrag) komt niet voor aftrek in aanmerking omdat u niet boven de drempel uitkomt. Het schenken aan uw kerk kan wellicht meer opleveren als u kiest voor een ‘periodieke gift’ in plaats van een ‘gewone gift’.

Periodieke gift kan voor u voordeel opleveren!

Bij periodieke giften is het bedrag van de gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt de drempel dus niet. Wat is er nodig om te komen tot een periodieke gift? Bij een periodieke gift is het noodzakelijk dat wij met u vastleggen dat u minimaal vijf jaar achter elkaar (langer mag ook) een bepaald vast bedrag aan de kerk gaat schenken. Als we dat op de juiste manier vastleggen en we houden ons aan de afspraken, dan heeft u het voordeel dat uw gift volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. U snapt, het is fiscaal aantrekkelijker om van uw gift aan onze kerk een periodieke gift te maken.

Wij zijn u graag behulpzaam wanneer u overweegt, in welke vorm dan ook, geld aan onze kerk te schenken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze penningmeester, mevrouw Doke Roooijakkers (0223-522568). Zij zal uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar deskundigen op dit gebied.