Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

Benefiet(s)concert KoorBisNis

Graag vragen wij uw aandacht voor het goede doel. Op zondag 21 mei wordt in onze kerk een concert gegeven door ons koor KoorBisNis.

De opbrengst van dit concert komt ten goede van Wim Verheul via HelioHeroes. Meer informatie over HelioHeroes vindt u op www.handbikebattle.nl

Het concert vindt aanstaande zondag 21 mei plaats. Aanvangstijd is 15:00 uur, deuren open om 14:30 uur. De entree is €5,- en de kaarten worden aan de deur verkocht.

Het belooft een spetterend concert te worden, tot zondag!

Vormselgroep 2016-2017

Vrijdag 17 maart waren wij welkom in de Spoorbuurtschool in Anna Paulowna om hoofdstuk 5 van het Vormselproject te behandelen. Het thema van deze avond was “Ik geloof”.

Hoe ziet een gelovig mens eruit? Kun je zien dat iemand christen is? Kun het het horen? Kun je het zien aan iemands doen en laten? Op een stuk behangvel werd het silhouet van een van de vormelingen getekend. Hierna werd dit silhouet met woorden of tekeningen gemaakt tot het silhouet van een gelovig mens. Ook werd nagedacht en gesproken over hun geloofsweg. Waarin geloof je, wat zegt het je, geloven is een groeiproces. De geloofsbelijdenis werd tijdens deze avond ook besproken en daar waar nodig uitgelegd.

Er werd aandacht besteed aan de belangrijkste momenten tijdens de vormselviering. De voorbeden die tijdens de vormselviering worden gebeden werden door de vormelingen gemaakt. De handoplegging is uitgelegd en de zalving met heilig chrisma beeldend gemaakt.

Hartelijk dank aan pastoor Ivan voor zijn hulp, de gastouders die met veel inzet de vormelingen hoofdstuk 5 hebben uitgelegd. Nu op naar vrijdagavond 7 april wanneer het laatste hoofdstuk behandeld zal worden. Deze avond zullen we ook in de Spoorbuurtkerk liedjes gaan oefenen voor de vormselviering.

De voorbereiding op het vormsel wordt gedaan met zeven kinderen uit ‘t Zand, drie uit Anna Paulowna en vier van onze school. De namen van onze kinderen zijn: Niels Tummers, Ard Bakkum, Nick Tiel en Don van der Reep.

Werkgroep vormelingen, Inge Kaptein en Anita Bakker

- LEES VERDER -

Eerste Heilige Communie

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn van start gegaan. In februari heeft u kennis kunnen maken met onze aanstaande communicantjes tijdens de familieviering in Breezand. Drie kinderen vertelden hun naam.

Het thema dit jaar is ‘Samen aan tafel’, vandaar dat zij hun eigen tafel gedekt hebben met borden en bekers en zelf versierd. Dit staat voor in de kerk. De kinderen uit de parochie Breezand en Anna Paulowna zijn zich samen aan het voorbereiden.

De eerste ontmoeting met elkaar was in januari. Twaalf enthousiaste kinderen zijn onder andere aan het knutselen, zingen en luisteren naar verhalen. Op 14 mei zullen zij dan samen met de kinderen uit ’t Zand aan tafel gaan, een mooie feestelijke dag om naar uit te kijken.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Vacature werkgroep Caritas

Twee werkgroepleden zitten in hun tweede termijn, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Ben jij geïnteresseerd in mensen, wil je graag helpen, vind je het fijn om samen te werken in een groep dan ben jij degene die wij zoeken.

Taakomschrijving
Jaarlijks verzorgt de werkgroep Caritas samen met een koor en de voorganger de viering van het diaconaal weekend. Met een thema, bijvoorbeeld het inloophuis, de voedselbank, de hospice, vragen wij aandacht voor mensen die niet (meer) rond kunnen komen en mensen die niet meer (kunnen) deelnemen aan het sociale leven. In december organiseert de Caritas de boodschappenactie voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Incidenteel bemiddelen wij bij hulpvragen.

Wat bieden wij

  • Een boeiende vrijwilligersfunctie voor een termijn van 4 jaar met eventueel een verlenging van nog 4 jaar.
  • Leuke collega werkgroepleden en vrijwilligers met wie je op bijeenkomsten ervaringen kunt uitwisselen.
  • Een inwerkperiode. De aftredende werkgroepleden vertrekken niet direct!
  • Inspirerende themabijeenkomsten voor Caritas vrijwilligers vanuit het bisdom Haarlem-Amsterdam.
  • Een goede samenwerking met de parochieraad en andere werkgroepen binnen de parochie.

Interesse of vragen?
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep Caritas. Of ken je kandidaten die mogelijk geïnteresseerd zijn dan horen wij dat ook graag. De werkgroep Caritas:

  • Annemieke Broersen (0223) 522640
  • Ellen Kerkhof (0223) 522701
  • Marleen Duineveld (06) 19172501

Namens de Parochieraad, Frank van Lierop

Secretariaat Sint Jan Breezand

Vanaf januari hebben wij, Monique Huiberts en Caroline Groot, het secretariaat overgenomen van Joukje en Marijke. Beiden zijn wij al langer voor de kerk actief. Monique voor de werkgroep familie-vieringen en Caroline voor de misdienaars.

We hebben gekeken welk dagdeel voor ons het best uitkomt. Vandaar dat wij vanaf maart op de donderdagmiddag van 14:30 tot 15:30 uur aanwezig zullen zijn. Mocht dat niet uitkomen dan kunt u een e-mail naar ons sturen: secretariaat@sintjanbreezand.nl of een briefje in de brievenbus doen.

Wij hebben al veel mensen mogen ontvangen op de pastorie en hopen dat er nog velen zullen volgen!

Namens het secretariaat, Monique en Caroline