Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

 

Heilig Vormsel 2018

Wat een prachtige afsluiting van de voorbereiding op het heilig vormsel. In een goed gevulde kerk mochten 23 vormelingen het sacrament van het vormsel ontvangen. Met ondersteuning van het koor KoorBisNis werd het een feestelijke viering.

Mgr. Hendriks, pastoor Ivan en diaken Henk gingen deze viering voor. Pastoor Ivan en diaken Henk en meerdere ouders van de vormelingen hebben de kinderen tijdens de voorbereidingen begeleid. Waarvoor onze grote dank.

Wij feliciteren de Vormelingen van harte en danken hen voor de gezellige voorbereidingstijd.

namens de werkgroep Heilig Vormsel, Inge Kaptein en Anita Bakker.

Opbrengst Vastenactie 2018

De Vastenactie was dit jaar bestemd voor armoedebestrijding in Mbala. Hierover heeft u in de Wiek heel veel kunnen lezen. Nieuw was dit jaar de deurcollecte. De totale opbrengst dit jaar bedroeg €567,67. Een prachtig bedrag, hiervoor hartelijk dank!

M.O.V. groep Breezand

Secretariaat gesloten

Op Hemelvaartsdag is het secretariaat gesloten. De post en de mail worden gewoon behandeld in die week!

Hartelijke groet, Monique en Caroline

Dameskoor Breezand - Rabobank Clubkascampagne

De Rabobank heeft besloten met ingang van 2018 te stoppen met de RABO-fietssponsortocht. Het Dameskoor maakte daar gebruik van, met 4 dames fietsen hadden we €200,-.

Nu heeft de Rabobank iets nieuws bedacht. De leden van de Rabobank (mensen in het werkgebied Kop van Noord Holland, die een rekening hebben bij de Rabobank en zich daar hebben aangemeld als lid) krijgen begin mei de mogelijkheid om 5 stemmen uit te brengen op minimaal 3 verenigingen die een rekening bij de Rabobank hebben. Voor de mogelijkheid om de stemmen uit te brengen, zal een lijst van deelnemende verenigingen gevoegd worden.

De 5 stemmen moeten in zijn totaal uitgebracht worden en wel zo:  Maximaal mag per vereniging 2 stemmen worden uitgebracht. Dus je moet 3 verenigingen hebben en 1 stem of 2 stemmen geven. Bijvoorbeeld: Je hebt 5 stemmen en je krijgt een code toegezonden. Je geeft 2 stemmen aan het Dameskoor en 2 stemmen aan het Zwembad en 1 stem aan de Recreatievereniging Breezand.

Wat het financieel opbrengt blijkt pas als bekend is hoeveel stemmen er zijn uitgebracht. Je moet minstens 30 stemmen hebben om aan de €200,- te komen. Dat is een hele klus. We willen het geld gebruiken omdat het Dameskoor 50 jaar bestaat in 2019. Voor nieuwe muziek en dus zoeken we sponsors. Ieder die lid is van de Rabobank kan een stem uitbrengen, we hopen op ieders bijdrage.

En wie zin heeft om een avondje te zingen is ook van harte welkom bij het Dameskoor (alleen voor dames uiteraard). De repetities zijn op woensdagavond om 19.30 uur. Wij als Dameskoor hopen op ieders zijn steun.

Bestuur Dameskoor

Bedevaart naar Kevelaer

Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli is de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Eugène Jongerden en Jan van der Plas. Gaat u met ons mee?

Op 2 juli a.s. wordt vertrokken vanuit Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartkaars aan Maria wordt aangeboden. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering in de Kaarsenkapel.

Op dinsdag wordt ’s ochtends de kruisweg overwogen en is er ’s middags volop aandacht voor Maria met het rozenkransgebed en een Maria-uurtje. ‘s Avonds is er een heilige Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer, met aansluitend de lichtprocessie. Op de laatste dag sluiten we af met een mooie afscheidsviering. Aan het begin van de avond bent u weer thuis.

Het bedevaartprogramma kent voldoende ruimte voor de gezellige winkeltjes en terrasjes van Kevelaer. Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met: Dea Broersen (06-25021417), Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723), Jos Martens (06-16666900), pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464), pastoor Eugène Jongerden (06-51265724) of via het e-mailadres: kevelaerbedevaart@outlook.com

HBG veiling zoekt derde doel

Het bestuur van de organisatie van de HBG veiling wil voor de aanstaande veilig van 12 oktober 2018, naast de RK parochie St.Jan de Evangelist en sportfederatie ZAP, een 3e doel laten meedelen in de opbrengst van de veiling.

Dankzij de HBG veiling van 2017 heeft het accommodatiecollectief Den Krieck, dat ondersteund werd door Breez’ Harmony, toneelvereniging Sans Souci, Zwem-en Waterpolovereniging Oude Veer, Triathlon- en Zwemclub Oude Veer, CoderDojo Breezand en Stichting Den Krieck een prachtig bedrag van ruim € 3.800 kunnen reserveren voor hun plannen.

De randvoorwaarde om mee te doen is dat de club of vereniging in Breezand gevestigd moet zijn. Postcode 1764 dus! Voldoet jouw club of vereniging aan deze voorwaarde en kun je motiveren waarom wij voor jouw club moeten kiezen, stuur dan vóór 15 mei een e-mail naar: info@hbgveiling.nl

Met hulpbisschop J. Hendriks naar Lourdes

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons bisdom een bedevaart naar Lourdes begeleiden met het vliegtuig. De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’.

De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand- en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn. Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis van de Pelgrim’.

Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar er worden vanuit Noord-Holland bussen ingezet naar Maastricht.
Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.

Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt u met reisleidster Joke Hoekman, of diaken Philip Weijers. Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl, daar treft u ook het aanmeld-formulier aan. Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman, tel. 06 - 4234 7729, jokehoekman@ziggo.nl of contact@lourdes-groep.nl

Diaken Philip Weijers  - 06 - 5388 7641