Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

 

KoorBisNis zingt de pan uit

Op zaterdag 7 april geeft KoorBisNis een concert in de Sintjanskerk. Het belooft een heerlijke avond te worden met een gevarieerd programma.

Laat u verassen door de door ons aangeboden muzikale menu's en geniet van de heerlijke amuses. De aanvang van het concert is 19:30 uur. Noteer de datum en tijd alvast in uw agenda en dan zien wij u graag op 7 april!

Inventaris Parochiearchief

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op zondag 14 januari jl. presenteerde ik mijn werkzaamheden aan het parochiearchief. Ik werk als archivaris bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Daar beheren wij de historische archieven van de stad Leiden en de omliggende dorpen zoals Hillegom, Voorhout, Sassenheim, Warmond, Noordwijk, enzovoorts. Via mijn schoonouders Martin en Rita van der Pal kwam ik in aanraking met de parochie Breezand.

Mijn belangstelling voor lokale historie bracht mij bij het parochiearchief. Ik constateerde dat het niet goed toegankelijk was. In het voorjaar van 2016 startte ik met de inventarisatie van het parochiearchief. Dat betekende dat ik bij mijn bezoekjes aan Breezand geregeld een krat met archiefstukken mee naar Warmond nam. Als ik het materiaal bekeken had, nam ik het weer terug en zo zijn er zeker 15 transporten geweest.

- LEES VERDER -

Bericht over Kapelaan Szymon Olgrzymek

Beste Parochianen,

Graag wil ik u op de hoogte brengen van het feit dat het de laatste tijd niet goed ging met kapelaan Szymon, zowel lichamelijk als geestelijk. Na zijn priesterwijding is Szymon 2 jaar in een parochie in Heemskerk kapelaan geweest. Toen voelde hij de roeping om naar de missie te gaan.

Hij is daarna 3 jaar in Madagaskar werkzaam geweest. Hij had het daar naar zijn zin hoewel het heel moeilijk was. Daarna vroeg bisschop Mgr. Punt hem om naar het bisdom terug te komen. Hoewel hij van de missie hield, wilde hij de Bisschop gehoorzamen. Hij is nu ongeveer 5 jaar in onze regio werkzaam.

De laatste tijd had hij veel heimwee naar het opnieuw gaan werken in de missie. Dit veroorzaakte bij hem lichamelijke en geestelijke ongemakken. Kapelaan Szymon heeft onlangs een gesprek gehad met de Bisschop en er is besloten dat Szymon weer in de missie kan gaan werken. Hij gaat naar Zuid-Afrika, naar Kaapstad en omgeving.

Op dit moment is Szymon in Polen om de documenten te regelen voor een visum. Hoe het in onze regio verder gaat laten wij u binnenkort weten. Bidt voor hem dat de Heer hem weer kan helpen, en bidt u ook voor mij. Bedankt,

Pastoor Ivan

Vormselgroep 2018

In de maand maart gaan we aan de slag met hoofdstuk 5 van het vormselproject. Totaal zijn er 6 bijeenkomsten waarin we dus 6 hoofdstukken behandelen.

Ook is het de bedoeling dat we met een groep kinderen op woensdag 28 maart naar de chrisma-mis gaan in Haarlem. Wij hopen u hierover te informeren in De Wiek van april.

De groep is enthousiast, 25 in totaal. Tieners vanuit ’t Zand, Breezand, Anna Paulowna en Den Helder. Een mooie samenwerking tussen de parochies van onze regio.

Zondag 15 april 2018 zal hulpbisschop Hendriks de kinderen het sacrament van het Heilig Vormsel toedienen in Breezand.

Werkgroep vormelingen, Inge en Anita

Vastenactie

De hele maand maart staat in het teken van de Veertigdagentijd. Deze periode duurt tot en met zaterdag 31 maart. Het is een goede gewoonte om in de Veertigdagentijd aandacht te vragen voor mensen in onze wereld, die het niet zo goed hebben als wij, die het niet zo getroffen hebben. Vastenactie roept ons op om het project van dit jaar financieel te steunen. In het parochieblad van de vorige maand heeft u een uitgebreid artikel over het Vastenactiedoel van dit jaar kunnen lezen.`

Wij willen u nog even wijzen op de manieren waarop u Vastenactie kunt steunen. Dat kan door geld te offeren in de Vastenactie-bus achter in de kerk, door geld te geven aan de deurcollectes na de paasvieringen in onze kerken, er zijn geen vastenzakjes meer dit jaar. of door geld over te maken naar bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdragen!!

De regionale MOV-groep (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

Meditatieavonden in de SamenVaartkerk

Ook behoefte aan stilte? Van 5 februari tot en met 19 maart worden er op maandagavond van 20 tot 21 uur 7 meditatieavonden gehouden. Gevolgd door de Stille Week. Zo hopen we in deze tijd onderweg naar Pasen weer met elkaar ruimte te maken voor rust en bezinning.

Wat kunt u verwachten? Een moment van ontspanning, een korte (bijbel)tekst met wat vragen als leidraad om de tekst te verbinden met onszelf, gevolgd door stilte. Geen gespreksgroep, geen hele uitleg, maar ruimte en stilte om de tekst zelf tot ons te laten spreken. Voor wie wil is daarna de mogelijkheid voor een korte uitwisseling.

Eenieder is van harte welkom in de SamenVaartkerk, Molenvaart 421 in Breezand Meer informatie en opgave bij Gerry Hovinga via gerry.hovinga@ziggo.nl of ds. Laura Nagelkerke via domineelaura@gmail.com.