Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

 

Heilig Vormsel 2018

Wat een prachtige afsluiting van de voorbereiding op het heilig vormsel. In een goed gevulde kerk mochten 23 vormelingen het sacrament van het vormsel ontvangen. Met ondersteuning van het koor KoorBisNis werd het een feestelijke viering.

Mgr. Hendriks, pastoor Ivan en diaken Henk gingen deze viering voor. Pastoor Ivan en diaken Henk en meerdere ouders van de vormelingen hebben de kinderen tijdens de voorbereidingen begeleid. Waarvoor onze grote dank.

Wij feliciteren de Vormelingen van harte en danken hen voor de gezellige voorbereidingstijd.

namens de werkgroep Heilig Vormsel, Inge Kaptein en Anita Bakker.

Actie Kerkbijdrage 2018 'Vieren, Verbinden, Vooruitzien'

De Actie Kerkbijdrage 2018 is begonnen. Bij de Wiek van maart heeft u een brief van de parochieraad ontvangen. In de brief staan de ontwikkelingen, de bouw van de appartementen in de pastorie, vrijwilligers, kerkbezoek, pastoraal werk, die lopen binnen onze parochie. Wij vragen uw financiële steun. Het geld van de Actie Kerkbijdrage besteden wij aan de dagelijkse kosten van de parochie. Zoals de salarissen van de voorgangers, energie, verzekeringen, de tuin, de wekelijkse versiering, orgels enz.

U kunt schenken door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL07RABO.0109.0010.60 t.n.v. R.K. Parochie H. Joannes Evangelist o.v.v. Actie Kerkbijdrage 2018. Het kan ook met een machtiging of contant in de envelop Actie Kerkbijdrage. De envelop met het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de kantoren van Koopman & Co, Zandvaart 43, Van Lierop Adviesgroep, Wijdenes Spaansweg 55, of bij de pastorie, Wijdenes Spaansweg 58. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Meditatieavonden in de SamenVaartkerk

Tussen Pasen en Pinksteren wordt op verzoek een vervolg gegeven aan de meditatiesessies. Er worden 6 avonden georganiseerd en deze vinden plaats op maandagen in de periode van 9 april t/m 14 mei 2018.  Het thema is: merkstenen, dagboek van Dag Hammerskjöld (voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties). Ook behoefte aan stilte? Kom dan naar de meditatieavonden.

Wat kunt u verwachten?
Een moment van ontspanning, een tekst uit bovengenoemd dagboek als leidraad om de tekst te verbinden met onszelf, gevolgd door stilte. Voor wie wil is daarna de mogelijkheid voor een korte uitwisseling. Geen gespreksgroep, geen hele uitleg, maar ruimte en stilte om de tekst zelf tot ons te laten spreken. Meer informatie en opgave bij Gerry Hovinga (gerry.hovinga@ziggo.nl) of ds. Laura Nagelkerke (domineelaura@gmail.com).

Eenieder is van harte welkom. De avonden worden gehouden in de SamenVaartkerk, Molenvaart 421 in Breezand

Bedebaartsreis Heiloo

Op 30 mei 2018 organiseert de regio Noordkop een bedevaartsreis naar OLV ter Nood ‘het Putje’ in Heiloo. Bij diverse opstapplaatsen in Den Helder, Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand zal een luxe touringcar de reizigers ophalen. Het programma is als volgt:
11.00 uur - Aankomst/ kopje koffie in het Oesdom
11.30 uur - Rozenkransgebed in de genadekapel
12.00 uur - H. Mis in de genadekapel
12.45 uur - Lunch (zelf meegebracht) in/of bij het Oesdom
14.00 uur - Uitleg over het heiligdom in de bedevaartkapel
14.30-15.15 uur naar keuze: Bidden van de kruisweg, gelegenheid om sacrament van boete en verzoening te ontvangen of zelf wat rondlopen.
15.30 uur Vertrek

De kosten voor deze dag bedragen €12,50 p.p. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven tot en met 15 april door te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl o.v.v. Regio bedevaart Heiloo. Of door te bellen naar 0222 - 322 161.

HBG veiling zoekt derde doel

Het bestuur van de organisatie van de HBG veiling wil voor de aanstaande veilig van 12 oktober 2018, naast de RK parochie St.Jan de Evangelist en sportfederatie ZAP, een 3e doel laten meedelen in de opbrengst van de veiling.

Dankzij de HBG veiling van 2017 heeft het accommodatiecollectief Den Krieck, dat ondersteund werd door Breez’ Harmony, toneelvereniging Sans Souci, Zwem-en Waterpolovereniging Oude Veer, Triathlon- en Zwemclub Oude Veer, CoderDojo Breezand en Stichting Den Krieck een prachtig bedrag van ruim € 3.800 kunnen reserveren voor hun plannen.

De randvoorwaarde om mee te doen is dat de club of vereniging in Breezand gevestigd moet zijn. Postcode 1764 dus! Voldoet jouw club of vereniging aan deze voorwaarde en kun je motiveren waarom wij voor jouw club moeten kiezen, stuur dan vóór 15 mei een e-mail naar: info@hbgveiling.nl

Vormselgroep 2018

In de maand maart gaan we aan de slag met hoofdstuk 5 van het vormselproject. Totaal zijn er 6 bijeenkomsten waarin we dus 6 hoofdstukken behandelen.

Ook is het de bedoeling dat we met een groep kinderen op woensdag 28 maart naar de chrisma-mis gaan in Haarlem. Wij hopen u hierover te informeren in De Wiek van april.

De groep is enthousiast, 25 in totaal. Tieners vanuit ’t Zand, Breezand, Anna Paulowna en Den Helder. Een mooie samenwerking tussen de parochies van onze regio.

Zondag 15 april 2018 zal hulpbisschop Hendriks de kinderen het sacrament van het Heilig Vormsel toedienen in Breezand.

Werkgroep vormelingen, Inge en Anita

Inventaris Parochiearchief

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op zondag 14 januari jl. presenteerde ik mijn werkzaamheden aan het parochiearchief. Ik werk als archivaris bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Daar beheren wij de historische archieven van de stad Leiden en de omliggende dorpen zoals Hillegom, Voorhout, Sassenheim, Warmond, Noordwijk, enzovoorts. Via mijn schoonouders Martin en Rita van der Pal kwam ik in aanraking met de parochie Breezand.

Mijn belangstelling voor lokale historie bracht mij bij het parochiearchief. Ik constateerde dat het niet goed toegankelijk was. In het voorjaar van 2016 startte ik met de inventarisatie van het parochiearchief. Dat betekende dat ik bij mijn bezoekjes aan Breezand geregeld een krat met archiefstukken mee naar Warmond nam. Als ik het materiaal bekeken had, nam ik het weer terug en zo zijn er zeker 15 transporten geweest.

- LEES VERDER -

Bericht over Kapelaan Szymon Olgrzymek

Beste Parochianen,

Graag wil ik u op de hoogte brengen van het feit dat het de laatste tijd niet goed ging met kapelaan Szymon, zowel lichamelijk als geestelijk. Na zijn priesterwijding is Szymon 2 jaar in een parochie in Heemskerk kapelaan geweest. Toen voelde hij de roeping om naar de missie te gaan.

Hij is daarna 3 jaar in Madagaskar werkzaam geweest. Hij had het daar naar zijn zin hoewel het heel moeilijk was. Daarna vroeg bisschop Mgr. Punt hem om naar het bisdom terug te komen. Hoewel hij van de missie hield, wilde hij de Bisschop gehoorzamen. Hij is nu ongeveer 5 jaar in onze regio werkzaam.

De laatste tijd had hij veel heimwee naar het opnieuw gaan werken in de missie. Dit veroorzaakte bij hem lichamelijke en geestelijke ongemakken. Kapelaan Szymon heeft onlangs een gesprek gehad met de Bisschop en er is besloten dat Szymon weer in de missie kan gaan werken. Hij gaat naar Zuid-Afrika, naar Kaapstad en omgeving.

Op dit moment is Szymon in Polen om de documenten te regelen voor een visum. Hoe het in onze regio verder gaat laten wij u binnenkort weten. Bidt voor hem dat de Heer hem weer kan helpen, en bidt u ook voor mij. Bedankt,

Pastoor Ivan