Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

 

Actie Kerkbijdrage 2017: 'Onze Kerk!'

Beste parochianen van Breezand,

Een brief van de parochieraad. Graag wil ik u bijpraten over een paar ontwikkelingen die gaande zijn in onze parochie.

Bouwwerkzaamheden
In het afgelopen jaar hebben we de restauratie afgerond van de kerk, de toren en de pastorie. De buitenkant van de gebouwen is weer helemaal in orde. Een waar stukje vakwerk waar we de komende vijftig jaar weer veel plezier aan kunnen beleven.

Appartementen
Het was de bedoeling dat we meteen de pastorie zouden gaan verbouwen tot twee appartementen. Omdat bij nader inzien dit toch een te grote inspanning zou zijn voor degenen die hier bij betrokken zijn, hebben we dit plan opgeschoven. Dit jaar gaan we hiermee aan de slag. De ruimte beneden blijft beschikbaar voor het secretariaat en vergadercentrum.

Vrijwilligers
Onze parochie wordt gedragen door een leger van vrijwilligers. Een groep die haar verantwoordelijkheid kent en ...
- LEES VERDER, DOWNLOAD BRIEF (PDF) -

Namens de Parochieraad, Frank van Lierop

Tienerdag Jong Bisdom Haarlem

Op zondag 5 februari kwamen 42 tieners bij elkaar om een supergave dag te beleven. Vanuit onze parochies gingen mee: Don van der Reep, Ard Bakkum, Wies Bakkum, Levy Klaver, Nick Tiel, Jarno Spil, Nick Deutekom, Jelle de Wit, Thijmen Berbee, Desi Broersen, Julia Koeleman en Maud Bakker.

Aan het eind van de ochtend vierden we de Heilige Mis met Mgr. Hendriks, kapelaan Mario en diaken Henk in de kerk van Aalsmeer. Desi was gevraagd om de mis te dienen en dat deed ze! Super bedankt.

Na de viering kregen we allemaal wat te drinken en broodjes. Daarna op naar de jumphal in Hoofddorp “JUMPSKILLS”. Een gave hal vol trampolines en spellen! Twee uur lang hebben de kinderen zich hier uitgeleefd. Een hele gezellige dag met tieners uit ons Bisdom. Zo goed om elkaar te ontmoeten en te zien dat we niet alleen staan in ons geloof.

De hele groep is meteen door de organisatie van Jong Bisdom Haarlem uitgenodigd om te komen naar het tienerkamp in Heiloo met als motto LET’s MOVE! Dit tienerkamp wordt gehouden van 3 t/m 7 augustus in het Julianaklooster in Heiloo.

Hartelijk dank aan de kinderen die mee waren! Was je niet mee? Volgende keer kan je wellicht wel! Hartelijk dank aan diaken Henk Schrader en Piet Bakker die de hele zondag met ons op pad waren.

Secretariaat Sint Jan Breezand

Vanaf januari hebben wij, Monique Huiberts en Caroline Groot, het secretariaat overgenomen van Joukje en Marijke. Beiden zijn wij al langer voor de kerk actief. Monique voor de werkgroep familie-vieringen en Caroline voor de misdienaars.

We hebben gekeken welk dagdeel voor ons het best uitkomt. Vandaar dat wij vanaf maart op de donderdagmiddag van 14:30 tot 15:30 uur aanwezig zullen zijn. Mocht dat niet uitkomen dan kunt u een e-mail naar ons sturen: secretariaat@sintjanbreezand.nl of een briefje in de brievenbus doen.

Wij hebben al veel mensen mogen ontvangen op de pastorie en hopen dat er nog velen zullen volgen!

Namens het secretariaat, Monique en Caroline 

Beleef Pasen

Op vrijdag 31 maart zetten de koren Nura en Rhythm Voice in de Spoorbuurtkerk te Anna Paulowna, Pasen volop in het licht. ‘Beleef Pasen’ is een soort ‘The Passion’ van tv, alleen aangepast op onze locatie.

Het is nu al de vijfde keer dat de vrijwilligers dit Paasconcert met veel plezier organiseren. De vorige edities werden enorm druk bezocht en zeer enthousiast ontvangen. De organisatie wil dit jaar het publiek nog meer meevoeren in de sfeer door middel van het prachtige verhaal, de muziek en het licht.

Er wordt live gesproken, gezongen en gemusiceerd met veel passie. Het beste begrijpt u het, als u het zelf heeft mee beleefd. De bezoekers komen dan ogen en oren te kort. Alle zintuigen komen aan bod, want naderhand is er koffie en thee.

Iedereen is vrijdag 31 maart op 19:30 uur van harte welkom om te komen genieten van deze spectaculaire happening!

Vormselgroep 2016-2017

Op vrijdag 10 februari was de vierde bijeenkomst voor de vormelingen. Het thema van deze bijeenkomst was “VUUR”. Naar het voorbeeld van Pinksteren in vuur en vlam staan en je geloof uitdragen. Diaken Henk en pastoor Ivan zijn deze avond weer aanwezig geweest.  

Aan het einde van de avond werden de kinderen uitgenodigd om naar buiten te komen. Daar stond een vuurplaats klaar met allemaal kaarsjes eromheen. Pastoor Ivan ging voor in gebed en de kinderen konden hardop of in zichzelf bidden. Door dit te doen kunnen we de kinderen leren dat je vrij met God kan praten, hardop of in jezelf. Hij zal altijd naar je luisteren! Wat een mooie groep kinderen, allemaal open, enthousiast en leergierig.

Onze grote dank gaat uit naar Laurent en Marion Spil voor het neerzetten van de vuurplaats. Dank ook aan de gastouders, diaken Henk en pastoor Ivan die door hun voorbereidingen ook deze avond weer goed konden begeleiden, aan Lisa en Emma die iedereen weer voorzagen van koffie/thee/limonade etc. Dank aan de Sint Jozefschool voor de gastvrijheid.

De voorbereiding op het vormsel wordt gedaan met zeven kinderen uit ‘t Zand, drie uit Anna Paulowna en vier van onze school. De namen van onze kinderen zijn: Niels Tummers, Ard Bakkum, Nick Tiel en Don van der Reep.

Werkgroep vormelingen, Inge en Anita

- LEES VERDER -

Verbouwingen kerk afgerond

Onze kerk ziet er weer spik en span uit. Zie hier boven het geweldige resultaat van de vele inspanningen die zijn gedaan. Geweldig!

Drie maanden na de eerste oplevering is er een tweede oplevering geweest. In deze periode had de aannemer met de onderaannemers de gelegenheid om punten uit de eerste oplevering te behandelen. Dit betekent ook dat het project na het betalen van de laatste factuur definitief wordt afgesloten door de aannemer. Een project dat naar volle tevredenheid van beide partijen is uitgevoerd. En niet geheel onbelangrijk is dat dankzij de inzet van sponsors, vrijwilligers en belangeloze medewerking van diverse bedrijven, het gewenste eindresultaat zonder overschrijding van het budget is gehaald.

- LEES VERDER -

Vernieuwd Onze Vader

Met ingang van het nieuwe liturgisch jaar op 27 november j.l. is het gewijzigde Onze Vader ingevoerd. De nieuwe vertaling heft de verschillen op, tussen het Onze Vader in België en Nederland. In beide landen zal nu  door de rooms-katholieken met  dezelfde tekst worden gebeden.

De nieuwe vertaling komt dichter bij de Bijbelse oorsprong en sluit beter aan bij de Griekse en Latijnse tekst.Het gaat daarbij slechts om een paar wijzigingen. Het zal voor sommige gelovigen niet gemakkelijk zijn om van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. We zullen proberen om in de vieringen zoveel mogelijk de tekst van het Onze Vader af te drukken, totdat u het weer uit uw hoofd kent, of liever gezegd, totdat u het weer vanuit uw hart kunt bidden.

Voor alle duidelijkheid: we hebben tot nu toe niet fout gebeden. De wijzigingen veranderen niets aan de wezenlijke inhoud van dit gebed. De nieuwe vertaling luidt als volgt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.