Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

Welkom op de vernieuwde website van de Rooms-katholieke parochie St. Jan, Breezand. Na jaren genoten te hebben van de oude vertrouwde website werd het tijd om het ontwerp op te frissen.

Niet alleen de uitstraling is veranderd, ook achter de schermen werkt de website nu heel anders. Zo is de inhoud gemakkelijk te lezen op een tablet of mobiele telefoon.

Vanwege het zogenoemde responsive design past de website zich automatisch aan voor het beste leescomfort.

De website is aangepast om weer jaren mee te kunnen. Inhoudelijk wordt de website gevoed door de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de parochie. Heeft u berichten, opmerkingen of valt u wat op? Meld het BEHEER.

Tweede bijeenkomst Heilig Vormsel

Vrijdag 16 december 2016, het lijkt alweer zo lang geleden, kwamen de vormelingen bijeen om hoofdstuk 2 van het project te bespreken. Deze avond was pastoor Ivan erbij om de avond te openen en af te sluiten en waar nodig extra uitleg te geven.

Het onderwerp deze avond was “Contact”. Hoe leg je contact met anderen, hoe leg je contact met God? Wie is God voor jou en welke naam geef je Hem? Hoe kunnen we bidden? Er werd een stuk gelezen uit de bijbel, evangelie van Matteüs. Er is een gebedssnoer gemaakt met kralen en ze hebben allemaal een medaille gekregen om aan het gebedssnoer te doen.

Deze avond mochten we Jeni en Niels voor de eerste keer ontvangen. De avond was ontspannen en gezellig. Het is een hele mooie groep kinderen die vol overgave meedoen.

Werkgroep Heilig Vormsel, Inge en Anita

Aandacht van elkaar voor elkaar

Regelmatig vernemen wij dat er parochianen ziek zijn, hulpbehoevend of zijn opgenomen in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Als parochie willen wij daar graag aandacht aan besteden. Wij zijn echter afhankelijk van informatie die ons wordt aangeleverd.

Als u iemand weet die door bijvoorbeeld ziekte of verlies van een dierbare wat extra aandacht zou kunnen gebruiken kunt u dit kenbaar maken via het secretariaat. De dames van het secretariaat zorgen er dan voor dat uw bericht bij de juiste mensen terecht komt. Bijvoorbeeld bij het pastoresteam die dan een bezoekje aan die persoon kunnen inplannen. 

Iedere maandagmiddag kunt u tussen 14.30 uur en 15.30 uur contact opnemen met het parochiesecretariaat op telefoonnummer 0223-521252 of via secretariaat@sintjanbreezand.nl

Tarieven rond de uitvaart en begraafplaats

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de tarieven rond de uitvaart en begraafplaats van onze kerk gewijzigd.

Een overzicht van de tarieven kunt u verkrijgen bij Jolanda Wijnker, telefoon 0223-522672 of op de pastorie op maandagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Attentiebijdrage in plaats van plaatsgeld

Is plaatsengeld nog wel van deze tijd? Het was vroeger gebruikelijk om plaatsengeld te betalen voor een zitplaats in de kerk. Ook bij ons in de kerk betaalt elke volwassene € 0,20 plaatsengeld. Het bestuur heeft hard nagedacht om hier een andere invulling aan te geven. Met ingang van 24 december 2016 wijzigt het plaatsengeld in de vrijwillige attentiebijdrage.

Pastoraal werk is de core business van de kerk. De kern van pastoraal werk is er kunnen zijn voor mensen. Hier zoeken we naar nieuwe vormen en doelgroepgericht. Als teken van steun en betrokkenheid sturen we zieke parochianen een kaartje. Aan het begin van de viering wordt de parochiekaars ontstoken voor oudere en zieke parochianen, die de viering niet kunnen bijwonen.

In 2015 is een bezoekersgroep opgericht. De bezoekersgroep bezoekt oudere, zieke en alleenstaande parochianen thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Zij komen niet met lege handen, maar nemen een kleine attentie mee. De bezoekersgroep bestaat uit diaken Henk Schrader, Henk en An van der Park, Nel Roemer en Corrie Smakman. We komen graag in contact met mensen, die deze steun en aandacht verdienen. Een telefoontje of mailtje naar het secretariaat of bestuur is voldoende.

Met de opbrengst van de attentiebijdrage maakt u deze nieuwe activiteiten van pastoraal werk mogelijk. U bent vrij om te geven wat u wilt. Doet u mee aan de attentie bijdrage?

Foto: CTR Hollands Kroon/Marc Moussault.

Vormselgroep 2016-2017

We zijn weer begonnen! De voorbereiding op het vormsel voor zeven kinderen uit ‘t Zand, drie uit Anna Paulowna en vier van onze school. De namen van onze kinderen zijn: Niels Tummers, Ard Bakkum, Nick Tiel en Don van der Reep.

Afgelopen vrijdagavond kwamen de kinderen voor de eerste keer bij elkaar. Diaken Henk Schrader sprak een woord van welkom uit, leidde de kinderen in in het thema en bad kort met de kinderen. Daarna gingen de kinderen met hun begeleiders het hoofdstuk bespreken.

- LEES VERDER -

Verbouwingen kerk afgerond

Onze kerk ziet er weer spik en span uit. Zie hier boven het geweldige resultaat van de vele inspanningen die zijn gedaan. Geweldig!

Drie maanden na de eerste oplevering is er een tweede oplevering geweest. In deze periode had de aannemer met de onderaannemers de gelegenheid om punten uit de eerste oplevering te behandelen. Dit betekent ook dat het project na het betalen van de laatste factuur definitief wordt afgesloten door de aannemer. Een project dat naar volle tevredenheid van beide partijen is uitgevoerd. En niet geheel onbelangrijk is dat dankzij de inzet van sponsors, vrijwilligers en belangeloze medewerking van diverse bedrijven, het gewenste eindresultaat zonder overschrijding van het budget is gehaald.

- LEES VERDER -

Vernieuwd Onze Vader

Met ingang van het nieuwe liturgisch jaar op 27 november j.l. is het gewijzigde Onze Vader ingevoerd. De nieuwe vertaling heft de verschillen op, tussen het Onze Vader in België en Nederland. In beide landen zal nu  door de rooms-katholieken met  dezelfde tekst worden gebeden.

De nieuwe vertaling komt dichter bij de Bijbelse oorsprong en sluit beter aan bij de Griekse en Latijnse tekst.Het gaat daarbij slechts om een paar wijzigingen. Het zal voor sommige gelovigen niet gemakkelijk zijn om van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. We zullen proberen om in de vieringen zoveel mogelijk de tekst van het Onze Vader af te drukken, totdat u het weer uit uw hoofd kent, of liever gezegd, totdat u het weer vanuit uw hart kunt bidden.

Voor alle duidelijkheid: we hebben tot nu toe niet fout gebeden. De wijzigingen veranderen niets aan de wezenlijke inhoud van dit gebed. De nieuwe vertaling luidt als volgt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.