Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

 

Poppentheatervoorstelling 'De schat van de pelgrim'

Op zondag 27 januari wordt om 12:30 uur een poppenspel voor alle kinderen in onze parochieregio gespeeld. In de parochiezaal van de Petrus en Pauluskerk in Den Helder verzorgd broeder Alex van het poppentheater 'De arme pelgrim' de teathervoorstelling 'De schat van de pelgrim'.

Het verhaal speelt zich af rond het leven van Franciscus van Assisi in onze moderne tijd. In dit poppenspel zijn er kleurrijke ontmoetingen tussen mensen met uiteenlopende karakters en opvattingen.

Voorafgaand aan de voorstelling is de zondagviering, aanvang 11:00 uur. Na de viering is er een broodje en wat drinken voor de kinderen en ouder die blijven. Kinderen die verhinderd zijn voor de viering kunnen ook na de viering aanschuiven.

De voorstelling duurt tot ca. 13:45 uur en vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen zijn ook van harte welkom.

Dankwoord Henk Beelen

Beste Parochianen,

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in mij had als penningmeester van onze parochie. Ik heb het met plezier gedaan en fijn samengewerkt met velen van u. Ik hoop dat u dat vertrouwen in de komende jaren ook blijft geven aan uw bestuur. Zij zullen dit hard nodig hebben om het voortbestaan van de parochie te waarborgen.

Met vriendelijke groet,
Henk Beelen

Met een afscheidsetentje heeft de parochieraad stilgestaan bij 20 jaar bestuurslidmaatschap van Henk Beelen. Als herinnering werd hem een kristallen sculptuur overhandigd van onze kerk.

Teens Get Together 2019

Waar ben jij op 31 maart 2019? Als je 12-18 jaar bent bij Teens get Together natuurlijk! Wij organiseren samen met de regioparochie Heemskerk de 'TGT2019' in Nieuwe Niedorp.

Een dag voor tieners vol gezelligheid, creativiteit en sportiviteit rond een thema van ons geloof!

Ter voorbereiding zijn we zondag 21 oktober met vier tieners uit Heemskerk samengekomen in ít Zand waar we hebben nagedacht over TGT2019. Het was supergezellig en we hebben heel veel goede ideeŽn. Houd ons dus in de gaten! 

Wil je meer weten of wil je meedenken? Dat kan, laat het weten via jongerenregionoordkop@gmail.com

Van de parochieraad

Complimenten aan de tuingroep!
De tuin van de pastorie tegen de parkeerplaats van de Sint Janschool en naar het kerkhof was overwoekerd door klimop. Een ware plaag voor de tuingroep. De klimop bleef maar groeien. Het verwijderen van klimop is niet de meest makkelijke klus.

De tuingroep en een team van hoveniersbedrijf Wim Verbruggen hebben in november, in totaal 2 dagen, de tuin grondig onderhanden genomen. De klimop is met wortel en al verwijderd en het overige groen is flink gesnoeid. Het resultaat is zichtbaar! De tuin is nu kaal, maar enorm opgeknapt.

Zoals altijd, kon de groep van 8 ŗ 10 man voor de koffie aanschuiven bij de familie Vonderbank aan de Burgemeester Lovinkstraat. Fantastisch zulke buren! Tot slot dank aan iedereen, die meegeholpen heeft aan de tuinklus. Ook aan hoveniersbedrijf Wim Verbruggen, die gratis een minikraan ter beschikking stelde.

Tweede kerstboom
Bij de hoofdingang van de kerk is een tweede kerstboom geplant. De boom is geschonken door een anonieme sponsor. Hiervoor dank! Met de kerst zullen de beide bomen worden verlicht met lichtjes.

Gezamenlijk dopen
U kunt uw kind voor de doop opgeven op de donderdagmiddag in de oneven weken van 14.30 tot 15.30 uur bij ons parochiesecretariaat, 0223 521252. Als voorbereiding kunt u de website www.venstersopkatholiekgeloven.nl raadplegen en als u op Google ‘doopvieringen’ intoetst, vindt u diverse parochie-websites met veel informatie en teksten over en voor doopvieringen die u als voorbeeld voor de doopviering van uw eigen kind kunt nemen. Ook vindt u daarin de volgorde van de doopviering. Na uw opgave wordt er contact met u opgenomen om met de voorganger kennis te maken en de doopviering voor te bereiden eventueel samen met de andere doopouders.