Welkom!

R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

Welkom op de website van Rooms-Katholiek Parochie St. Jan de Evangelist in Breezand. Op deze website kunt u meer over onze kerk lezen en op de hoogte blijven over het laatste nieuws.
Lees hier de laatste versie van Het parochieblad De Wiek
Lees de WiekArchief

Nieuws

Het laatste nieuws

Aankondiging vormsel

Aankondiging vormsel

Binnenkort begint de werkgroep met de voorbereidingen voor het heilige Vormsel, maar wat is het Heilige Vormsel eigenlijk? In het Vormsel ontvang je door de handoplegging de gave van de Heilige...

Lees meer
Sintspiratie

Sintspiratie

Zinspiratie organiseert...... Vrijdag 24 en zaterdag 25 november is er in de St. Janskerk een echt groot Sint-Nicolaas feest. We noemen het Sintspiratie in de St. Jan! De Sint is aanwezig met zijn...

Lees meer
Startviering, het nieuwe kerkelijk werkjaar

Startviering, het nieuwe kerkelijk werkjaar

Zaterdag 7 oktober om 19.00 uur begint in de St. Janskerk het nieuwe kerkelijke werkjaar met de startviering. Wij nodigen u uit om deze viering bij te wonen. Het thema van de viering is: "Als wij...

Lees meer

Onze agenda

Aankomende evenementen

October 2023
November 2023
No event found!

Informatie

Over ons

In het begin van de vorige eeuw trokken veel bloembollenkwekers naar de kop van Noord-Holland. Er kwamen vooral veel kwekers vanuit Zuid-Holland naar “De Noord”. Hierdoor kwam er behoefte aan een eigen parochiekerk. Om de opstartkosten hiervan te kunnen dekken, begon men vrijwillige bijdragen te vragen en werd een kerkbollenveiling gehouden. Er kwam een commissie die de stichting van een parochie ging voorbereiden. Deze bestond uit de heren P. Timmer (voorzitter) Nic. Onderwater (secretaris) en D. Hoogeveen (penningmeester).

In 1928 werd J.G. Verhoeff benoemd tot eerste pastoor en tevens bouwpastoor van de nieuwe parochie. Het eerste bestuur bestond uit pastoor Verhoeff (voorzitter), P.J. Timmer (secretaris), Th.P. Hoogeveen (penningmeester) met N.H. Onderwater en P.G. Teeuwen als bestuursleden.

Lees Meer

Van november 1928 tot september 1931 huisde men in een noodkerk en op 13 september 1931 werd de nieuwe parochiekerk St. Jan de Evangelist de Evangelist plechtig ingezegend door deken Guilonard van Schagen. In de loop der jaren zijn er veel verbeteringen aangebracht. Ook nu nog wordt de kerk goed onderhouden, mede door de steeds terugkerende vele giften.

Waren er de eerste jaren een pastoor en later ook een kapelaan verbonden aan de St. Jan de Evangelist, nu wordt er met behulp van het dekenaat, door een team van pastores en pastoraal werk(st)ers gestalte gegeven aan de parochiegemeenschap St. Jan de Evangelist. Het team wordt bijgestaan door heel veel vrijwilligers vanuit de eigen parochie op diverse terreinen.

Contact

Vind ons hier.

Wijdenes Spaansweg 58
1764 GL Breezand
0223 – 521 252