Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

 

Inspraakavond Polderse Kerken

Inspraakavond Polderse Kerken De samenwerkende kerken van Breezand en Anna Paulowna: Sint Jan de Evangelist, Samenvaart en O.L.V. Praesentatie willen graag met u aan tafel. Gewoon, om te horen wat er leeft en om te kijken wat we voor u kunnen doen.

We zouden best wel wat activiteiten willen organiseren, maar waar is belangstelling voor? En misschien is er helemaal nergens belangstelling voor, dan weten we dat ook maar. Immers ‘wie oren heeft om te horen …‘ Wij hebben alvast een voorzetje gegeven door de naam Raad van Kerken om te dopen in Polderse Kerken.

Verder laten we het gewoon maar gebeuren tijdens een “keukentafelgesprek” met belangstellenden onderling en met de mensen van het bestuur van de Polderse Kerken. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, maar kan gewoon binnenlopen op vrijdag 15 juni om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Samenvaartkerk, Molenvaart 421, Breezand.

Nieuwe Kapelaan in onze parochie

Sinds kapelaan Szymon er niet meer is, zat de regio qua aantal inzetbare priesters tamelijk in nood. Om dit te helpen oplossen ben ik door mgr. Punt hier naartoe gestuurd. Het is misschien niet ‘de oplossing’ want er hoort een voorlopigheid bij. Met andere woorden, ik blijf hier werken zolang het nodig is. De tijd zal uitwijzen hoelang het wordt. Maar laat ik me hiermee even aan u voorstellen.

Mijn naam is Paweł Banaszak (‘Paweł’ is gewoon ‘Paul’ en mijn achternaam die hoeft u niet meteen te onthouden). Ik kom uit Polen vandaan. Na mijn middelbare technische school begon ik architectuur te studeren. Twee jaar later, nog voordat ik afgestudeerd was, besloot ik om priester te worden. Dat ik dan naar Nederland ging om hier mijn opleiding te volgen en hier te gaan werken, dat was al in 1999 op een internationale ontmoeting in Italië - net als voor mijn collega’s van het seminarie - door loting bepaald.

Binnen het opleidingstraject - de studie in het Groot Seminarie van het bisdom - heb ik ook twee jaar een missiestage gelopen: voor een jaar in Israël en een ander jaar in Bonn (Duitsland) in een parochie. Ik behoor namelijk tot het gezelschap van Nieuwe Niedorp: de meesten van ons daar komen van een ander land, wij volgen de priester-opleiding in het bisdom en wij worden wereldheren ten dienste van de parochies hier, terwijl qua spiritualiteit wij een internationaal en missionair karakter behouden.

De laatste pastorale periode van mijn priesteropleiding - eerst als seminarist, dan diaken en na de priesterwijding (in 2010) als jonge priester - heb ik hier in Den Helder (+Texel) gelopen, toen onder pastoor Franklin Brigitha. Daarom dat ik u niet helemaal onbekend ben. Verder heb ik twee en een half jaar in Westerblokker gewerkt. Vervolgens ben ik in 2013 met de toestemming van mgr. Punt voor twee jaar in Zuid-Afrika en ook voor een jaar in Limburg gaan werken. Sindsdien ben ik voor de laatste anderhalf jaar in de regio West-Friesland Zuid-Oost en dan vooral in Bovenkarspel en in Lutjebroek werkzaam geweest.

Al die jaren hebben mij veel geholpen om dichtbij mensenleren te zijn en hen bij weten te staan in wat ze doen of meemaken. En ik hoop ook bij jullie hieraan een goed vervolg te geven. Ik vond het een goed bericht toen ik vernam dat ik hier weer mag komen werken. Ik hoop op een goede samenwerking en dat wij het avontuur van het kerkgebeuren en geloof met enthousiasme samen aangaan.

Kapelaan Paweł Banaszak

Dameskoor Breezand - Rabobank Clubkascampagne

De Rabobank heeft besloten met ingang van 2018 te stoppen met de RABO-fietssponsortocht. Het Dameskoor maakte daar gebruik van, met 4 dames fietsen hadden we €200,-.

Nu heeft de Rabobank iets nieuws bedacht. De leden van de Rabobank (mensen in het werkgebied Kop van Noord Holland, die een rekening hebben bij de Rabobank en zich daar hebben aangemeld als lid) krijgen begin mei de mogelijkheid om 5 stemmen uit te brengen op minimaal 3 verenigingen die een rekening bij de Rabobank hebben. Voor de mogelijkheid om de stemmen uit te brengen, zal een lijst van deelnemende verenigingen gevoegd worden.

De 5 stemmen moeten in zijn totaal uitgebracht worden en wel zo:  Maximaal mag per vereniging 2 stemmen worden uitgebracht. Dus je moet 3 verenigingen hebben en 1 stem of 2 stemmen geven. Bijvoorbeeld: Je hebt 5 stemmen en je krijgt een code toegezonden. Je geeft 2 stemmen aan het Dameskoor en 2 stemmen aan het Zwembad en 1 stem aan de Recreatievereniging Breezand.

Wat het financieel opbrengt blijkt pas als bekend is hoeveel stemmen er zijn uitgebracht. Je moet minstens 30 stemmen hebben om aan de €200,- te komen. Dat is een hele klus. We willen het geld gebruiken omdat het Dameskoor 50 jaar bestaat in 2019. Voor nieuwe muziek en dus zoeken we sponsors. Ieder die lid is van de Rabobank kan een stem uitbrengen, we hopen op ieders bijdrage.

En wie zin heeft om een avondje te zingen is ook van harte welkom bij het Dameskoor (alleen voor dames uiteraard). De repetities zijn op woensdagavond om 19.30 uur. Wij als Dameskoor hopen op ieders zijn steun.

Bestuur Dameskoor

Bedevaart naar Kevelaer

Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli is de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Eugène Jongerden en Jan van der Plas. Gaat u met ons mee?

Op 2 juli a.s. wordt vertrokken vanuit Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartkaars aan Maria wordt aangeboden. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering in de Kaarsenkapel.

Op dinsdag wordt ’s ochtends de kruisweg overwogen en is er ’s middags volop aandacht voor Maria met het rozenkransgebed en een Maria-uurtje. ‘s Avonds is er een heilige Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer, met aansluitend de lichtprocessie. Op de laatste dag sluiten we af met een mooie afscheidsviering. Aan het begin van de avond bent u weer thuis.

Het bedevaartprogramma kent voldoende ruimte voor de gezellige winkeltjes en terrasjes van Kevelaer. Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met: Dea Broersen (06-25021417), Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723), Jos Martens (06-16666900), pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464), pastoor Eugène Jongerden (06-51265724) of via het e-mailadres: kevelaerbedevaart@outlook.com

Met hulpbisschop J. Hendriks naar Lourdes

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons bisdom een bedevaart naar Lourdes begeleiden met het vliegtuig. De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’.

De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand- en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn. Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis van de Pelgrim’.

Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar er worden vanuit Noord-Holland bussen ingezet naar Maastricht.
Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.

Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt u met reisleidster Joke Hoekman, of diaken Philip Weijers. Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl, daar treft u ook het aanmeld-formulier aan. Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman, tel. 06 - 4234 7729, jokehoekman@ziggo.nl of contact@lourdes-groep.nl

Diaken Philip Weijers  - 06 - 5388 7641