Welkom!

R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

Welkom op de website van Rooms-Katholiek Parochie St. Jan de Evangelist in Breezand. Op deze website kunt u meer over onze kerk lezen en op de hoogte blijven over het laatste nieuws.
Lees hier de laatste versie van Het parochieblad De Wiek
Lees de WiekArchief

Nieuws

Het laatste nieuws

Familiezondag

Familiezondag 14 juli 'Zeg het voort!' Feestelijke afsluiting van het seizoen met heerlijke barbecue! Meld je aan Onze enthousiaste groep heeft weer een nieuwe datum geprikt waarop we weer gezellig...

Lees meer

Voorkeurparochiaan

Wanneer een parochiaan verhuist naar een andere woonplaats worden de parochiegrenzen overschreden en wordt men ingeschreven in de parochie die behoort bij de nieuwe woonplaats.Men is dan dus géén...

Lees meer

Onze agenda

Aankomende evenementen

July 2024
August 2024
September 2024
No event found!

Informatie

Over ons

In het begin van de vorige eeuw trokken veel bloembollenkwekers naar de kop van Noord-Holland. Er kwamen vooral veel kwekers vanuit Zuid-Holland naar “De Noord”. Hierdoor kwam er behoefte aan een eigen parochiekerk. Om de opstartkosten hiervan te kunnen dekken, begon men vrijwillige bijdragen te vragen en werd een kerkbollenveiling gehouden. Er kwam een commissie die de stichting van een parochie ging voorbereiden. Deze bestond uit de heren P. Timmer (voorzitter) Nic. Onderwater (secretaris) en D. Hoogeveen (penningmeester).

In 1928 werd J.G. Verhoeff benoemd tot eerste pastoor en tevens bouwpastoor van de nieuwe parochie. Het eerste bestuur bestond uit pastoor Verhoeff (voorzitter), P.J. Timmer (secretaris), Th.P. Hoogeveen (penningmeester) met N.H. Onderwater en P.G. Teeuwen als bestuursleden.

Lees Meer

Van november 1928 tot september 1931 huisde men in een noodkerk en op 13 september 1931 werd de nieuwe parochiekerk St. Jan de Evangelist de Evangelist plechtig ingezegend door deken Guilonard van Schagen. In de loop der jaren zijn er veel verbeteringen aangebracht. Ook nu nog wordt de kerk goed onderhouden, mede door de steeds terugkerende vele giften.

Waren er de eerste jaren een pastoor en later ook een kapelaan verbonden aan de St. Jan de Evangelist, nu wordt er met behulp van het dekenaat, door een team van pastores en pastoraal werk(st)ers gestalte gegeven aan de parochiegemeenschap St. Jan de Evangelist. Het team wordt bijgestaan door heel veel vrijwilligers vanuit de eigen parochie op diverse terreinen.

Contact

Vind ons hier.

Wijdenes Spaansweg 58
1764 GL Breezand
0223 – 521 252