Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

Welkom op de vernieuwde website van de Rooms-katholieke parochie St. Jan, Breezand. Na jaren genoten te hebben van de oude vertrouwde website werd het tijd om het ontwerp op te frissen.

Niet alleen de uitstraling is veranderd, ook achter de schermen werkt de website nu heel anders. Zo is de inhoud gemakkelijk te lezen op een tablet of mobiele telefoon.

Vanwege het zogenoemde responsive design past de website zich automatisch aan voor het beste leescomfort.

De website is aangepast om weer jaren mee te kunnen. Inhoudelijk wordt de website gevoed door de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de parochie. Heeft u berichten, opmerkingen of valt u wat op? Meld het BEHEER.

Attentiebijdrage in plaats van plaatsgeld

Is plaatsengeld nog wel van deze tijd? Het was vroeger gebruikelijk om plaatsengeld te betalen voor een zitplaats in de kerk. Ook bij ons in de kerk betaalt elke volwassene € 0,20 plaatsengeld. Het bestuur heeft hard nagedacht om hier een andere invulling aan te geven. Met ingang van 24 december 2016 wijzigt het plaatsengeld in de vrijwillige attentiebijdrage.

Pastoraal werk is de core business van de kerk. De kern van pastoraal werk is er kunnen zijn voor mensen. Hier zoeken we naar nieuwe vormen en doelgroepgericht. Als teken van steun en betrokkenheid sturen we zieke parochianen een kaartje. Aan het begin van de viering wordt de parochiekaars ontstoken voor oudere en zieke parochianen, die de viering niet kunnen bijwonen.

In 2015 is een bezoekersgroep opgericht. De bezoekersgroep bezoekt oudere, zieke en alleenstaande parochianen thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Zij komen niet met lege handen, maar nemen een kleine attentie mee. De bezoekersgroep bestaat uit diaken Henk Schrader, Henk en An van der Park, Nel Roemer en Corrie Smakman. We komen graag in contact met mensen, die deze steun en aandacht verdienen. Een telefoontje of mailtje naar het secretariaat of bestuur is voldoende.

Met de opbrengst van de attentiebijdrage maakt u deze nieuwe activiteiten van pastoraal werk mogelijk. U bent vrij om te geven wat u wilt. Doet u mee aan de attentie bijdrage?

Foto: CTR Hollands Kroon/Marc Moussault.

Vormselgroep 2016-2017

We zijn weer begonnen! De voorbereiding op het vormsel voor zeven kinderen uit ‘t Zand, drie uit Anna Paulowna en vier van onze school. De namen van onze kinderen zijn: Niels Tummers, Ard Bakkum, Nick Tiel en Don van der Reep.

Afgelopen vrijdagavond kwamen de kinderen voor de eerste keer bij elkaar. Diaken Henk Schrader sprak een woord van welkom uit, leidde de kinderen in in het thema en bad kort met de kinderen. Daarna gingen de kinderen met hun begeleiders het hoofdstuk bespreken.

- LEES VERDER -

Verbouwingen kerk afgerond

Onze kerk ziet er weer spik en span uit. Zie hier boven het geweldige resultaat van de vele inspanningen die zijn gedaan. Geweldig!

Drie maanden na de eerste oplevering is er een tweede oplevering geweest. In deze periode had de aannemer met de onderaannemers de gelegenheid om punten uit de eerste oplevering te behandelen. Dit betekent ook dat het project na het betalen van de laatste factuur definitief wordt afgesloten door de aannemer. Een project dat naar volle tevredenheid van beide partijen is uitgevoerd. En niet geheel onbelangrijk is dat dankzij de inzet van sponsors, vrijwilligers en belangeloze medewerking van diverse bedrijven, het gewenste eindresultaat zonder overschrijding van het budget is gehaald.

- LEES VERDER -

Vernieuwd Onze Vader

Met ingang van het nieuwe liturgisch jaar op 27 november j.l. is het gewijzigde Onze Vader ingevoerd. De nieuwe vertaling heft de verschillen op, tussen het Onze Vader in België en Nederland. In beide landen zal nu  door de rooms-katholieken met  dezelfde tekst worden gebeden.

De nieuwe vertaling komt dichter bij de Bijbelse oorsprong en sluit beter aan bij de Griekse en Latijnse tekst.Het gaat daarbij slechts om een paar wijzigingen. Het zal voor sommige gelovigen niet gemakkelijk zijn om van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. We zullen proberen om in de vieringen zoveel mogelijk de tekst van het Onze Vader af te drukken, totdat u het weer uit uw hoofd kent, of liever gezegd, totdat u het weer vanuit uw hart kunt bidden.

Voor alle duidelijkheid: we hebben tot nu toe niet fout gebeden. De wijzigingen veranderen niets aan de wezenlijke inhoud van dit gebed. De nieuwe vertaling luidt als volgt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Vertrek vertrouwde gezichten van het secretariaat

Op 1 januari 2017 nemen we afscheid van 2 vertrouwde gezichten, Joukje Brouwer en Marijke Looijesteijn. Het secretariaat was bij hen in goede handen. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een soepel verloop van de dagelijkse administratieve taken binnen de parochie. Teveel taken om op te noemen. Ook konden de parochianen bij hen langskomen voor het opgeven van intenties en een praatje. Alles was altijd met zorg en tot in de puntjes geregeld. Wij willen Joukje en Marijke hartelijk bedanken voor hun tijd, elke woensdagmiddag en soms meer, en inzet voor het secretariaat.

De opvolging is geregeld en zij draaien al mee vanaf 1 november. De nieuwe gezichten van het secretariaat zijn Caroline Groot en Monique Huiberts. Wij wensen Caroline en Monique veel plezier en succes met hun werkzaamheden.

Afscheid van de pastorie

Na heel wat jaren op het parochiesecretariaat actief te zijn geweest hebben wij besloten om onze werkzaamheden op de pastorie aan het eind van dit jaar te beëindigen. In de loop der tijd hebben we heel veel mensen persoonlijk gesproken en kunnen helpen op de pastorie, maar ook via de telefoon en de mail hebben we contact gehad met een groot aantal parochianen.

We hebben het altijd met plezier voor u gedaan en wij willen u langs deze weg dan ook bedanken voor het vertrouwen dat u al die tijd in ons heeft gehad. Verder wensen wij onze opvolgers, Caroline en Monique, veel succes.

Met de hartelijke groeten en de allerbeste wensen,
Joukje Brouwer en Marijke Looijesteijn


Wijziging dag secretariaat

Met ingang van 1 januari 2017 kunt u op maandagmiddag tussen 14:30 uur en 15:30 uur langskomen bij de pastorie voor het opgeven van intenties.

Begraafplaats

De bezoekers van de begraafplaats hebben het waarschijnlijk wel gezien: er is een nieuwe laag boomschors verspreid, nu ook aan de buitenzijde. Deze boomschors  geeft aanzienlijk minder onkruid en vermindert het stuiven. Het draagt bij aan een verzorgde uitstraling van onze begraafplaats.

Wij mochten van de Intermediair Groep Holland (IGH), een bloembollenbemiddelingsbureau gevestigd te Schagen, een aantal kisten boomschors ontvangen. Zij hadden dit over van een tentoonstelling en vonden dat het bij ons op het kerkhof goed tot z’n recht kwam. Leo Vaars, werkzaam bij dit bedrijf, heeft dit geregeld. Leo en de IGH-groep: hartelijk dank!

Graag vragen wij uw medewerking om de begraafplaats ook netjes te houden. Wilt u de beplanting tijdig snoeien en uitgebloeide bloemen tijdig  verwijderen?  Ook willen wij u vragen om geen lege potten en vazen achter de monumenten te plaatsen, maar mee te nemen. Het maakt het onderhoud eenvoudiger en het ziet er verzorgder uit.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Familieviering in Spoorbuurtkerk

Zondag 6 november was de gezamenlijke familieviering in de Spoorbuurtkerk. Alle schoenendozen uit Anna Paulowna, Breezand en 't Zand werden door een grote groep kinderen aan het begin van de viering naar voren gebracht en uitgestald op het altaar. Een prachtig en warm gezicht!

Na een mooie viering vertelde meneer Vlaming over de voedselbank en daarna werden de schoenendozen aan hem overhandigd. Meneer Vlaming gaat er samen met alle vrijwilligers voor zorgen, dat al jullie spullen worden gedeeld met de kinderen die het heel hard nodig hebben.

Namens het team van de voedselbank en de drie werkgroepen van de kindervieringen heel erg bedankt voor jullie bijdrage! Een 'klein gebaar', voor een groot dankjewel! Op zondag 22 januari 2017 om 11:30 uur zien we jullie graag weer bij de gezamenlijke familieviering in de O.L.V. Visitatiekerk in 't Zand. Hopelijk tot dan!