Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

Welkom op de vernieuwde website van de Rooms-katholieke parochie St. Jan, Breezand. Na jaren genoten te hebben van de oude vertrouwde website werd het tijd om het ontwerp op te frissen.

Niet alleen de uitstraling is veranderd, ook achter de schermen werkt de website nu heel anders. Zo is de inhoud gemakkelijk te lezen op een tablet of mobiele telefoon.

Vanwege het zogenoemde responsive design past de website zich automatisch aan voor het beste leescomfort.

De website is aangepast om weer jaren mee te kunnen. Inhoudelijk wordt de website gevoed door de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de parochie. Heeft u berichten, opmerkingen of valt u wat op? Meld het BEHEER.

Verbouwingen kerk afgerond

Onze kerk ziet er weer spik en span uit. Zie hier boven het geweldige resultaat van de vele inspanningen die zijn gedaan. Geweldig!

Familieviering in Spoorbuurtkerk

Zondag 6 november was de gezamenlijke familieviering in de Spoorbuurtkerk. Alle schoenendozen uit Anna Paulowna, Breezand en 't Zand werden door een grote groep kinderen aan het begin van de viering naar voren gebracht en uitgestald op het altaar. Een prachtig en warm gezicht!

Na een mooie viering vertelde meneer Vlaming over de voedselbank en daarna werden de schoenendozen aan hem overhandigd. Meneer Vlaming gaat er samen met alle vrijwilligers voor zorgen, dat al jullie spullen worden gedeeld met de kinderen die het heel hard nodig hebben.

Namens het team van de voedselbank en de drie werkgroepen van de kindervieringen heel erg bedankt voor jullie bijdrage! Een 'klein gebaar', voor een groot dankjewel! Op zondag 22 januari 2017 om 11:30 uur zien we jullie graag weer bij de gezamenlijke familieviering in de O.L.V. Visitatiekerk in 't Zand. Hopelijk tot dan!

Startviering 2016

Op 1 oktober hebben we het kerkelijk jaar weer geopend met een drukbezochte startviering. De koren waren allemaal van de partij en zorgden voor een prachtige muzikale omlijsting. Wat is onze parochie rijk met zo'n scala aan talenten!

Deze keer werd ook afscheid genomen van een twee vrijwilligers. Frank van Lierop sprak hen toe met lovende woorden. Allereerst Mevrouw Riet van Kempen-Halfschepel, leidster van de bloemengroep. 22 jaar heeft zij deze taak op zich genomen. Met veel respect van haar collega-versierders heeft zij deze taak vervuld. Wekelijks wordt de kerk van bloemen voorzien en wat denk je van de grote feesten als Kerstmis en Pasen. Eens per jaar kwam de groep bij haar thuis om onder een gezamenlijke maaltijd het programma door te nemen. In aanwezigheid van haar kinderen werd zij nu zelf eens in de bloemen gezet.

Els Weijers-van de Ven is 5 jaar lid geweest van de parochieraad. Contact met de werkgroepen was haar voornaamste taak, maar daarnaast had zij een A4-tje met andere taken. Nauwgezet heeft zij zich van haar taak gekweten. Els neemt wel afscheid, maar blijft nog heel veel taken doen. In het bestuur hebben we gezellig het afscheid gevierd. Ten overstaan van de hele kerk ontving zij de bijbehorende bloemen.

- BEKIJK HIER FOTO'S VAN DE STARTVIERING -

Het bestuur heeft twee nieuwe leden gevonden om de opengevallen plaats op te vullen. Marleen Duineveld en Kees Bakkum. Beide geen onbekenden binnen de parochie. Inmiddels hebben zij enkele vergaderingen meegedraaid. Wij wensen Marleen en Kees veel voldoening in hun nieuwe functie en hopen dat de parochie geruime tijd van hun kwaliteiten mag profiteren.

Wat mogen we trots zijn op zulke vrijwilligers!
De parochieraad

Misdienaars

De terugloop van het aantal misdienaars tot vier personen begint een probleem te worden. De parochieraad is samen met Caroline Groot, contactpersoon van de misdienaars, voorlopig tot de volgende oplossing gekomen. Caroline zal proberen om in ieder geval misdienaars bij de Eucharistieviering te laten zijn.

Bij een woord- en communieviering, als er dan geen misdienaars zijn, dan zal de lector of de koster bijspringen. Tijdens de evangelie-lezing branden de kaarsen bij het evangelieboek. Ook tijdens uitvaarten zullen er geen misdienaars zijn, ook hier
helpt de koster waar nodig.

Voorlopig gaan we kijken of dit een oplossing is. Zo niet dan passen we het weer aan.

De parochieraad

Breezangertjes zoeken zangtalentjes

De Breezangertjes zijn op zoek naar nieuwe leden. Kinderen van groep 4 van de basisschool tot en met klas 1 van het voortgezet onderwijs zijn welkom om een repetitie mee te doen. Woensdagavond van 18:45 tot 19:30 uur wordt er geoefend. Het is best mogelijk om eerst eens mee te doen, zonder ergens aan vast te zitten.

Probeer het gewoon, zingen is zo leuk! Laat van je horen in het nieuwe schooljaar!

Dirigente Annika Feldman en de Familieviering Werkgroep, Ramona van der Reep en Caroline Bakkum.

Vieringen rond Kerst

17-12-2016   19.30 uur   Kerstconcert KoorBisNis, begeleid door Breez’ Harmony.

23-12-2016     8.30 uur   St. Janschool, Kerstviering in de kerk

23-12-2016   10.00 uur   Kerstviering in de Carrousel

24-12-2016   17.00 uur   Kerstavond Familieviering m.m.v. Kinderkoor de Breezangertjes

24-12-2016   21.00 uur   Nachtmis, m.m.v. Encore!

25-12-2016   10.30 uur   Hoogmis Kerstfeest, m.m.v. KoorBisNis

25-12-2016   15.00 uur   Levende Kerststal, m.m.v. vele kinderen, een echte baby en echte dieren

31-12-2016   19.00 uur   Oudejaarsavondviering, m.m.v. Dameskoor St. Jan

  6-  1-2017   10.00 uur   Driekoningenviering in de Carrousel

  8-  1-2017   10.00 uur   Driekoningen, familieviering, m.m.v. Kinderkoor de Breezangertjes

 

Collectanten gezocht

Wie zou er tijdens de mis willen collecteren? De groep kan wel aanvulling gebruiken. U bent gemiddeld eens per maand aan de beurt. Opgeven kan bij mw. A. Hertogh via tel. 0223 - 522 733