St. Jan de Evangelist Breezand

De Parochieraad

De parochieraad is verantwoordelijk voor het parochiebeleid. Als vertegenwoordiging van de parochianen luistert het naar wat er in de parochie leeft aan wensen en verlangens. Tevens beheert de parochieraad in samenspraak met het Bisdom het vermogen van de parochie. De parochieraad komt minimaal eenmaal per maand bijeen, in de regel is dat de tweede maandag van de maand.

De parochieraad:

Dhr. Frank van Lierop – voorzitter
Mw. Doke Rooijakkers-van der Meer – penningmeester
Mw. Alice Smiers-Ruijter – secretaris
Dhr. Leo van der Reep – onderhoud en beheer
Mw. Marleen Duineveld – contacten werkgroepen
Dhr. Kees Bakkum – algemeen lid

De e-mailadres van de parochieraad is .

De contactgegevens van de leden van de parochieraad vindt u op de pagina contact.

De parochie kan alleen bestaan bij de gratie van de bijdragen van de parochianen en andere mensen, die de kerk een warm hart toedragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier op de pagina contact.