Welkom!

R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

Welkom op de website van Rooms-Katholiek Parochie St. Jan de Evangelist in Breezand. Op deze website kunt u meer over onze kerk lezen en op de hoogte blijven over het laatste nieuws.

Lees hier de laatste versie van Het parochieblad De Wiek

Nieuws

Het laatste nieuws

De Wiek van brievenbus naar mailbox

De Wiek van brievenbus naar mailbox

Met ingang van september a.s. gaat er iets veranderen in de bezorging van De Wiek. De Wiek zal niet vanzelfsprekend meer in de brievenbus belanden. Hiervoor zijn de kosten helaas te hoog geworden....

Lees meer
Welkom

Welkom

Welkom op onze nieuwe website! Een website waar we heel blij mee zijn, omdat we u hier nog veel meerdan voorheen kunnen informeren over wat onze parochie aan rijkdom voor u te bieden heeft. Zowel op...

Lees meer

Onze agenda

Aankomende evenementen

October 2021
November 2021
No event found!

Informatie

Over ons

In het begin van de vorige eeuw trokken veel bloembollenkwekers naar de kop van Noord-Holland. Er kwamen vooral veel kwekers vanuit Zuid-Holland naar “De Noord”. Hierdoor kwam er behoefte aan een eigen parochiekerk. Om de opstartkosten hiervan te kunnen dekken, begon men vrijwillige bijdragen te vragen en werd een kerkbollenveiling gehouden. Er kwam een commissie die de stichting van een parochie ging voorbereiden. Deze bestond uit de heren P. Timmer (voorzitter) Nic. Onderwater (secretaris) en D. Hoogeveen (penningmeester).

In 1928 werd J.G. Verhoeff benoemd tot eerste pastoor en tevens bouwpastoor van de nieuwe parochie. Het eerste bestuur bestond uit pastoor Verhoeff (voorzitter), P.J. Timmer (secretaris), Th.P. Hoogeveen (penningmeester) met N.H. Onderwater en P.G. Teeuwen als bestuursleden.

Lees Meer

Van november 1928 tot september 1931 huisde men in een noodkerk en op 13 september 1931 werd de nieuwe parochiekerk St. Jan de Evangelist de Evangelist plechtig ingezegend door deken Guilonard van Schagen. In de loop der jaren zijn er veel verbeteringen aangebracht. Ook nu nog wordt de kerk goed onderhouden, mede door de steeds terugkerende vele giften.

Waren er de eerste jaren een pastoor en later ook een kapelaan verbonden aan de St. Jan de Evangelist, nu wordt er met behulp van het dekenaat, door een team van pastores en pastoraal werk(st)ers gestalte gegeven aan de parochiegemeenschap St. Jan de Evangelist. Het team wordt bijgestaan door heel veel vrijwilligers vanuit de eigen parochie op diverse terreinen.

Contact

Vind ons hier. 

Wijdenes Spaansweg 58
1764 GL Breezand

0223 – 521 252