Werkgroepen

Sacrament

Eerste Heilige Communie werkgroep

De werkgroep Eerste Heilige Communie bestaat uit Annemarie Pijnacker en Saskia Duineveld. Ieder jaar doen een aantal kinderen uit groep 4 hun Eerste Heilige Communie. Ter voorbereiding hierop komen we tijdens 11 bijeenkomsten een uur bij elkaar. Wij werken met het communieproject “Gods Grootste Geschenk” en hebben hierbij ieder jaar een ander thema.

Voordat de eerste bijeenkomst van start gaat, organiseren wij samen met de pastor een informatieavond voor de ouders van de communicantjes. Verderop in het project worden de ouders nogmaals uitgenodigd voor een informatieavond over de eucharistie. De ouders worden nauw betrokken bij het project waarvoor de kinderen iedere week huiswerk moeten maken. En zij helpen met een aantal activiteiten gedurende het project zoals het versieren van de kerk voor de voorstellingsviering en communieviering.

De pastor is tijdens een aantal bijeenkomsten op school aanwezig om actief met de kinderen stukjes uit het project te behandelen. Tijdens de bijeenkomsten op school bespreken wij iedere keer een hoofdstuk uit het project. Vaak wordt er ook nog geknutseld en het resultaat hiervan wordt in de “levensboom” gehangen die op school staat. Zo werken wij allemaal toe naar de dag van de Eerste Heilige Communieviering.

Communie aan huis

Communie aan huis, bedoeld voor parochianen die ziek zijn of om welke reden dan ook niet meer zelf naar de kerk kunnen, wordt al jaren toegepast, maar was altijd voorbehouden aan pastores. Door het teruglopen van het aantal pastores en de steeds hogere werkdruk werd de noodzaak om een werkgroep in het leven te roepen steeds groter. Zo werd in 1988, o.l.v. pastor van der Stok de werkgroep “communie aan huis” opgericht. 4 Dames werden terdege opgeleid en begeleid en na de goedkeuringsbrief van de bisschop mochten ze zelfstandig op pad. Was het in het begin even wennen, men accepteerde de dames al snel en er groeide een hechte band met de parochianen die 1 keer per maand de communie thuis ontvingen. De belangstelling was groot. In 1992 werd in verzorgingshuis Molenweid te Wieringerwaard begonnen met 1 keer per maand een viering te houden. De R.K. bewoners van Molenweid en parochianen die niet meer in staat waren om zelfstandig naar de kerk te gaan werden door vrijwilligers naar Molenweid gebracht. Zo ontstond een intieme viering met aansluitend koffie drinken en bijpraten.

Toen in 1995 de Caroussel in Breezand werd geopend verhuisden de vieringen daarheen. De noodzaak van communie aan huis werd minder omdat steeds meer mensen hun weg vonden naar de Caroussel. Gemiddeld ontvangen 2 à 3 parochianen nu nog de communie aan huis. De dames van het eerste uur zijn inmiddels vervangen door Annie VerbruggenEllen van LieropTrudi Rooyakkers en Janny Pennings. Ook zij ontvingen de aanstellingsbrief van de bisschop.

De nadruk van onze activiteiten ligt nu bij de vieringen op de eerste vrijdag van de maand. Elke woensdag voorafgaande aan de viering komen we bij elkaar om de viering voor te bereiden. Een aantal vieringen heeft een thema zoals advent in december, 3 Koningen in januari, vasten in april en Maria in mei en oktober. De viering wordt altijd afgesloten met een toepasselijk, door onszelf gekozen gedicht. (Een aantal exemplaren hiervan liggen elke maand achter in de kerk en deze kunt u meenemen). Gemiddeld 35 à 40 parochianen bezoeken de vieringen en we genieten elke keer weer van het plezier wat deze groep aan deze ochtenden beleeft. We nodigen iedereen uit om deze viering eens bij te wonen. Met koffie, iets lekkers en een gezellig praatje wordt de ochtend afgesloten. Mocht u belangstelling hebben voor de vieringen, maar bent u niet in staat zelf te komen, (dan regelen wij het vervoer) of wilt u de communie thuis ontvangen, neem dan contact op met Janny Pennings op 0223-522987.

Het Heilig Vormsel

In onze parochie bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het Heilig Vormsel. We werken met het project “In vuur en vlam”. Het project bevat zes hoofdstukken waarin de jongeren in kleine groepjes worden voorbereid op het sacrament van het Vormsel. De zes bijeenkomsten staan onder leiding van gastouderparen. Zij werken afwisselend op de Spoorbuurtschool te Anna Paulowna, de St. Jan de Evangelistschool te Breezand en de Sint Jozefschool te ‘t Zand.

Voorafgaand aan de avonden met de kinderen vindt de instructie plaats van de gastouders. Per keer worden twee nieuwe hoofdstukken doorgesproken en de vorige geëvalueerd door diaken Henk Schrader. Hij is, samen met pastoor Ivan, regelmatig aanwezig tijdens de avonden met de jongeren.
In september kunnen de ouders een informatieavond over het vormsel bezoeken. In november begint het project voor de jongeren. In mei worden de jongeren gevormd in één van onze parochiekerken.

Voor het project krijgen alle kinderen in groep 8 van de St. Janschool aan het begin van het schooljaar een uitnodiging, maar het is in principe toegankelijk voor iedereen. In de Polderbode staat daartoe een algemene aankondiging.
Naast het project gaan de jongeren in het voorjaar naar de Bavodag in Haarlem. Daar ervaren zij dat er nog veel meer jongeren gevormd worden in Nederland.

Voor dit jaar zijn wij op zoek naar een coördinator van deze werkgroep namens de parochie Breezand. Meld u via onze contactpagina.