Werkgroepen

Onderhoud

Tuinieren rond pastorie en kerk

Rondom de kerk is altijd werk, de werkzaamheden worden na het met pensioen gaan van koster Joop Roemer gedaan door Peter Onderwater, de man van het groene gras, Bertus op ’t Ende, voor het zware werk, Huub Weijers voor het regelen van de snoeiwerkzaamheden en Ben Vonderbank die het aanspreekpunt is en alles een beetje in de gaten houdt en regelt wanneer er beregend gaat worden. Vanaf 2007 is er tot onze grote tevredenheid een waterbron bij de St. Jan.

De dinsdagmorgen worden de mouwen opgestroopt en gaan we de vuiltjes te lijf en de andere activiteiten, al met al een hele onderneming. Tussentijds heeft Nelly Vonderbank om plus minus 10.00 uur de koffie gereed en is er tijd voor de besprekingen…

Het Martha Gilde

Wat ‘n mooie naam voor kerkwerksters, maar wat gaat daar achter schuil? Wij zijn met 30 dames, verdeeld in 6 gezellige groepen. Wij houden de kerk, het zangkoor, het toilet en de sacristie schoon. Om de 14 dagen werken wij, maar in de week dat er niet gewerkt wordt, houden wij ook een oogje in het zeil. Ook voor ‘n avondwake of uitvaartdienst willen wij dat alles er keurig uitziet.

Tijdens de bloemendagen of voor een concert komen we een keertje extra langs. Voor de kerst is het altijd erg druk. Als de bloemengroep, de koren en de koperpoetsers zijn geweest en de kerstbomen en kerststal zijn neergezet, dan gaan wij als laatste werken. En wat te denken van 1e Kerstdag met de levende kerststal. (Iedereen is bereid om mee te helpen.)

Wij hebben groepen die al meer dan 30 jaar met elkaar werken! Toch willen wij graag dat er wat dames bij komen. Wie heeft er nog tijd om 1 keer in de 3 maanden 2 uurtjes te komen werken. ‘t Is echt gezellig en we drinken een kopje koffie na afloop. ‘t Zou erg fijn zijn als wij er een paar dames bij krijgen. Wie? Graag contact opnemen met Marleen Duineveld (tel. 0223-523484)

De Bloemengroep

Sinds onze vorige koster, de heer J. Roemer, met de VUT ging, is er een bloemengroep opgericht. We hebben een heel fijne en gezellige groep van 12 mensen: 10 vrouwen en 2 mannen. Elke maand hebben 2 mensen de beurt om voor het weekend een bloemetje in de kerk te zetten. Als er een feest of een uitvaart is, hebben zij wat meer werk natuurlijk, maar sinds Piet Weijers en Ton van Zanten bij de groep zijn is het extra leuk, zij zijn de room in de koffie.

De een heeft nog oude deurtjes in zijn schuur staan en de ander bedenkt iets met takken en boomstammen. Dit alles heeft u kunnen zien op 9 oktober: wat een feest. Maar dan werken we ook met 10 of meer mensen, zo ook met Kerstmis en de bloemendagen. Maar laten we vooral Ben en Nel Vonderbank niet vergeten, die de bloemen water geven en de uitgebloeide rommel opruimen. Juist met grote versieringen hebben zij er heel wat werk aan. Eens per jaar komen we met de hele groep bij elkaar voor een gezellig avondje, dan spreken we alles nog eens door.

Hierbij zou ik de kwekers willen vragen, als zij soms onverkoopbare bloemen hebben, denk dan eens aan ons. Bel 0223 – 523 404. Zo, nu weet u iets over de bloemengroep. Wij versieren het wel!

Werkgroep naaiwerk

Eigenlijk is de werkgroep naaiwerk geen groep. Op zoek naar meer mensen wordt het naaiwerk momenteel alleen gedaan door Nel Roemer. Zij verzorgt de kleding van de misdienaars, kerk, pastorie en de voorkomende naaiklusjes etc. Ze doen dat ‘t liefst in de pastorie, lekker de ruimte en we nemen onze eigen machines mee. Ze doet het graag en vindt het leuk werk.

WERK MEE! Interesse om de naaigroep te versterken? Stuur een e-mail naar het bestuur via het ‘CONTACTFORMULIER‘.