Werkgroepen

In de kerk

Van de misdienaars

Bij elke viering horen MISDIENAARS! Dit wordt gecoördineerd door Ramona van der Reep. Nadat de kinderen in groep 4 hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, wordt gevraagd of zij belangstelling hebben om misdienaar te worden.

Momenteel zijn er 9 misdienaars. Er worden 2 misdienaars per dienst ingepland en ongeveer één keer in de vijf weken zijn zij aan de beurt. Rond de feestdagen uiteraard wat vaker. Voor uitvaarten worden (meestal) misdienaars uit groep 7 en 8 gevraagd.

Eens per jaar hebben de misdienaars een uitje samen met het kinderkoor. En zo nu en dan gaan zij met de coördinator een ijsje halen bij Mingo.

Elke maand krijgen zij het rooster uitgedeeld van de coördinator. Dit staat ook in de Wiek en op de website.

Aan het einde van hun misdienaarcarrière ontvangen zij van de parochie een aardigheidje.

Het werk van een kosters

Iedere week is er een viering in de kerk waarbij de kosters aanwezig is. De ene week op zaterdagavond aanvang 19:00 uur, de andere week op zondagochtend aanvang 10.00 uur. De kosters zijn Martin van der Pal en Leo van der Reep. Voor een uitvaart of trouwerij nemen Leo Looijestein en Henk Houdijk de kostertaken waar.

Om de viering op tijd te laten beginnen is hij 45 minuten voor aanvang aanwezig om de deuren te openen, klokken te luiden en om de kleding voor de voorganger klaar te leggen. Ook zorgt hij ervoor dat de kelken en cibories voor de hosties en de wijn klaar staan, de boekjes achter in de kerk liggen en dat de kaarsen branden.

Tijdens de viering kan het zijn, dat er gecollecteerd moet worden door de koster, omdat een van de collectanten afbericht heeft gedaan, soms wordt er wierook gebruikt, wat op een bepaald moment klaar moet staan. Na de viering moet alles weer opgeruimd worden en wordt alles nagelopen in de kerk, zoals het legen van de geldla van de kaarsenbak en het offerblok. De boekjes worden verzameld. Als er een doopdienst is wordt het doopvont klaar gezet, plus handdoek, olie, zout en een doopkaars. Om de paar maanden wordt het koper gepoetst, dit zet de koster klaar in de sacristie, om het de volgende dag gepoetst en wel weer terug te plaatsen. Ook verricht hij kleine reparaties en houdt bij als er kaarsen en hosties besteld moeten worden. De drukste tijd voor de koster zijn de Kerst- en Paasdagen.

Lektoren en V.O.P.

Toen een veertig jaar geleden het Latijn in de Eucharistie-vieringen plaats maakte voor de eigen landstaal, werd het ook gebruikelijk om leken in die vieringen een taak te geven. Ook in onze parochie werden eind ’60 de eerste lektoren gevraagd. Gelukkig werden er ook vrouwen gevraagd, maar zij mochten in het begin nog geen communie uitreiken. Dit deed dan de koster. Ook hun kleding was, in de beginjaren, in de parochie wel eens een onderwerp van gesprek. Was die rok niet te kort en kon een lange broek wel? De lektoren lezen nu de eerste lezing en de voorbeden. Ook helpen ze bij het communie uitreiken.

V.O.P. staan voor: Viering onderleiding van parochianen. Toen z’n 25 jaar geleden het priestertekort ook in onze parochie merkbaar werd, werden er een paar mensen gevraagd om een cursus te volgen. Zij konden dan af en toe, aanvankelijk alleen in de vakantietijd, voor gaan.
Later is dit noodgedwongen uitgebreid, zodat er nu minstens een keer per maand een V.O.P. viering is.

De groep bestaat nu nog uit 2 personen. Hoe dit met het steeds grotere te kort aan priesters en pastorale werksters/werkers in de toekomst moet gaan, is ook voor ons kerkbestuur een grote zorg.

Collectanten

Wat doe je als collectant: je loopt met de schaal in de kerk en hoopt, dat hij aardig gevuld wordt. Je doet dienst in de vieringen in het weekend, bij de avondwaken en bij een begrafenis. Als je verhinderd bent, zoek je zelf een vervanger. In de vakantie is dat wel eens moeilijk, dus als er nog parochianen zijn, die willen collecteren: graag. We kunnen er nog wel een paar hebben bij de collectanten. Ans Hertogh.

Levend Kerstspel

Wij, Paul Pennings, Sandra van der Lee en Ruud Ruijter, vormen de werkgroep: Levend Kerstspel. Wij verzorgen elk jaar op 1e Kerstdag om 15.00 uur de levende kerststal. Hierin wordt het kerstverhaal speciaal voor de kinderen verteld. Begin december gaan wij naar de St. Janschool en vragen daar in groep 7 en 8 of er kinderen zijn, die willen meedoen.

Twee van ons vertellen het verhaal en de kinderen uit groep 7 en 8, die het leuk vinden om mee te doen, beelden het uit. Ook zijn er echte dieren, zoals een pony, een kalfje en schapen. Maar het allerleukste is de baby, die het kindje Jezus speelt. Ook wordt het spel afgewisseld met kerstliedjes en het is na ongeveer een half uur afgelopen. Dan mogen de kinderen de baby en de beestjes van dichtbij bekijken. Voor ons rest daarna het opruimen en poepvrij maken van de kerk.