Ons geloof, het jaar door

Wat is wijsheid?

Als mens maken we heel wat keuzen in ons leven. Een keuze maken kan soms best lastig zijn. Voor we er erg in hebben, bevinden we ons in een innerlijke dialoog. Dit kan gaan over de meest uiteenlopende
zaken. Zullen we vanavond spruitjes eten of wordt het toch nasi?
Maar het kunnen ook moeilijke onderwerpen zijn. Bijvoorbeeld of je een eigen bedrijf zal gaan beginnen.
Wel of niet, linksom of rechtsom, nu of later? Soms weet je het even niet. Wat als je er niet uitkomt? De sprong maar wagen en dan maar op het beste hopen? Zo van ‘God zegene de greep’. Oh, als je toch maar kon overzien wat de gevolgen zouden zijn. Soms zou je wel even in de toekomst willen kijken. Dat je van te voren weet of je planslagen zal. Omdat we dit niet kunnen, blijven we dubben en blijven we zitten met de vraag; ‘Wat is wijsheid?’

Rationeel denken
Wat wij mensen veelal doen, is op rationele wijze tot een beslissing zien te komen. We bekijken de voors en tegens, en kiezen dan de route waarvan we denken dat die het meeste voordeel oplevert. Het is een overzichtelijke manier en het kan goed uitpakken, maar … onze ratio heeft zo zijn beperkingen. Ook al is je IQ nog zo hoog, wanneer
je alleen je denkvermogen gebruikt, maak je maar gebruik van een deel van je vermogen.

Luisteren naar je gevoel
Naast onze denkwereld hebben we ook een gevoelswereld. Een wereld waaraan in onze samenleving minder aandacht wordt
besteed. Onze maatschappij is nogal kennisgericht. Kennis over de buitenwereld wel te verstaan en hoe we die kennis toe kunnen passen. Maar van wie leren we hoe onze gevoelswereld werkt en hoe daarmee om te gaan? Gevoelens zijn van onschatbare waarde. Vaak zijn we echter meer bezig met wat we denken, dan dat we op ons
gevoel letten. Terwijl gevoel ons kan helpen de juiste beslissing te nemen.
Stel, je wilt een contract tekenen. Rationeel gezien ziet het contract er goed uit. Maar wat als je gevoel je een waarschuwing geeft? “Pas op, er zit een addertje onder het gras!” Je intuïtie wil je helpen, maar dan moet je wel luisteren en durven vertrouwen op wat ze zegt.

Je lichaam als raadgever
Wanneer je beter wilt worden in voelen, is het nodig aandacht te schenken aan je lichaam. Met je aandacht, met je ogen dicht, ga je voelen. Wat voel je? Een knoop in je maag. Vlinders in je buik. Een brok in je keel. Of voel je je vredig? Door je gevoel te ‘lezen’ kom je steeds meer te weten over jezelf. Dat is belangrijk, want hoe kun je voor jezelf de juiste beslissingen nemen, wanneer je jezelf niet goed kent?

De Wijsheid van het hart
Naast je onderbuikgevoel en andere plekken van je lichaam, is er een deel in ons dat om extra aandacht vraagt. Ons hart. Ons spirituele hart, dat ons heel veel kan vertellen, omdat het ‘innerlijk weten’ in zich draagt.

Misschien lijkt dit geen onderwerp dat bij Pasen past. Dan gaat het toch om éénwording met God, in plaats van het verbeteren van de relatie met jezelf? Jezelf kennen en God kennen is inderdaad niet hetzelfde, maar het één gaat niet zonder het ander. De Wijsheid van God woont immers in ons eigen hart. Van daaruit wil Wijsheid richting geven aan ons persoonlijk leven. En via onze persoonlijke keuzen ook aan onze samenleving.

Wat is Wijsheid?
Wijsheid is net als geloven, het begint daar waar denken stopt.
Wijsheid is voor ons moeilijk te doorgronden. Wat wij zelf kunnen
doen, is de juiste vragen stellen. Hierbij een algemene vraag:
“Wijsheid, is er iets dat ons richting kan geven in ons leven, een wijze
raad voor ons allemaal?”

Het meest wijze dat je kunt doen met je bestaan,
is; op zoek naar goddelijke Wijsheid gaan.