St. Jan de Evangelist Breezand

Ziektenzegening of Ziektenzalving

Het Sacrament van het Oliesel, ‘het bedienen’, kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht.

Het kan zinvol en bijzonder zijn, om wanneer de stervensfase zich aandient eventueel samen met dierbaren de verbondenheid met elkaar en met God te vieren. Mede door verminderde priesterlijke beschikbaarheid kan dit vaak niet middels de Ziekenzalving, maar ook middels de ziekenzegen. Dit is geen sacrament maar een ritueel dat bij de ziekenzalving aansluit.

Het is voor mensen in bovengenoemde situatie en voor hun familieleden een weg om met de pijn, het verdriet en de zorgen om te gaan en ruimte te maken voor de dankbaarheid en vreugde die er ook is. Diakens en pastoraal werk(st)ers mogen voorgaan in de ziekenzegening.

Voor de toediening van Ziekenzegening of Ziekenzalving kunt u rechtstreeks contact opnemen met :

Pastoor Ivan Garcia Ferman – 06-17129642