Ter overweging

Beste parochianen,

Ik hoop van harte, dat het met jullie allemaal goed gaat. Wij zijn nu in de maand oktober, de zomer, dus de vakantieperiode is snel voorbijgegaan en wij zijn allemaal weer begonnen met onze gewone activiteiten. Hopelijk hebt u zich in deze tijd tenminste wel een beetje kunnen ontspannen, u met bijzondere dingen bezig kunnen houden, meer tijd kunnen doorbrengen met familie en vrienden, enz. Kortom, hopelijk hebben wij in de afgelopen tijd de mogelijkheid gehad om uit te rusten. Rust is ongetwijfeld heel belangrijk en zelfs noodzakelijk voor ons allemaal. Iedereen heeft vroeg of laat rust nodig. Vooral diegenen die zo veel werken en altijd bezig zijn. Men moet soms een beetje rust nemen om te kunnen doen wat goed en nodig is.
Helaas is het vaak zo, dat er niet genoeg tijd is om uit te rusten. Er komen steeds nieuwe dingen op je af, weer nieuwe problemen, die men moet oplossen en vaak zijn ze heel ingewikkeld. Het kan ook zijn, en dat is heel vervelend, dat iemand wel tijd vindt om uit te rusten, maar dat hij, zelfs in die vrijgemaakte tijd niet echt kán uitrusten. In zijn hoofd blijft hij altijd bezig met allerlei zaken. Wij hebben het allemaal wel eens meegemaakt, dat wij de innerlijke rust, de vrede niet zomaar konden vinden. Misschien waren wij op een rustige plek, in een mooie omgeving, maar binnen hadden wij geen rust, geen vrede.
In het evangelie lezen wij de woorden van Jezus Christus: ‘Komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken’ (Mt 11,28). Deze woorden van Jezus zijn bijzonder mooi en vol van troost. Dit zijn de woorden, die Christus tot ons allemaal richt. Wij kunnen dus altijd hopen, dat wij in alle moeilijke situaties wel de innerlijke rust en vrede bij Jezus zouden kunnen vinden, dat wij deze van Hem zullen kunnen ontvangen. Deze innerlijke vrede is het allerbelangrijkste. Als iemand deze innerlijke vrede heeft, kan hij ook in onzekere en onrustige situaties en omstandigheden altijd zeker en rustig zijn. Van de andere kant als er binnen ons geen vrede is en geen rust, is ook de rustige omgeving niet genoeg om te kunnen uitrusten.
Zeker voor sommigen van ons begint nu (of is al begonnen) een drukke periode, voor anderen is het misschien minder druk, maar vol van zorgen over bijvoorbeeld de gezondheid.
Jezus wil zeker aan ons allemaal de ware innerlijke vrede schenken in alle situaties die ons te wachten staan.
Het is ongetwijfeld zo, dat wij deze vrede in onze vieringen in de kerk en in het persoonlijke gebed zullen kunnen vinden.

Ik wens u, dat u dus in het midden van de drukte van het leven van iedere dag de ware vrede en rust niet verliest.

Gods zegen!

Maciej Grądzki, kapelaan