St. Jan de Evangelist Breezand

De Begraafplaats

Naast de kerk is de begraafplaats gelegen. De begraafplaats wordt beheerd en onderhouden door de parochie. Het biedt een laatste rustplaats aan parochianen die zijn overleden en is een gedenkplaats voor hun nabestaanden.

Op de begraafplaats is een gedeelte gereserveerd als strooiveld. Zo is er de mogelijkheid ontstaan om de as van de overledene te verstrooien. In het register van de begraafplaats dient te worden opgenomen op welke datum wiens as is verstrooid. Een verzoek tot verstrooiing kunt u bij de beheerder indienen via het secretariaat.

Onthulling monument

Op zondag 21 juni 2009 is op onze begraafplaats een monument ingezegend. Een monument welke troost en hoop mag geven aan verborgen verdriet.

Er is veel verborgen verdriet onder de mensen, verdriet waar weinig tot nooit meer over gesproken wordt. Zo werden tot in de jaren 60 te vroeg of doodgeboren ongedoopte kinderen in ongewijde grond, buiten het kerkhof begraven. Vaak zonder naam en zonder gedenkteken. Ook gebeurde het dat ouders hun overleden kindje niet meer mochten zien en met lege handen stonden, zonder enige tastbare herinnering.

Voor mensen die door zwaar geestelijk lijden het leven niet meer zagen zitten was vroeger eveneens geen plaats op een katholieke begraafplaats.

De kerk had hier weinig aandacht voor en heeft niet altijd begrip gehad voor de nabestaanden. Er werd weinig tot geen aandacht gegeven aan het verdriet welke de ouders overkwam.

Verborgen verdriet leeft ook onder mensen welke hun dierbare overledenen elders hebben begraven of waarvan de as is verstrooid waardoor men geen plek heeft om even naar toe te gaan. Geen plek om even stil te staan bij de dierbare herinneringen aan de overledene. De liefde voor de overledene gaat nooit over waardoor de pijn van het gemis ook nooit over gaat.

In de viering op de dag van onthulling is aandacht gegeven aan dit monument waarna het door toenmalig Pastor de Jong is gezegend. Het monument is gemaakt door kunstenares Romee Kanis uit Sint Maartensbrug en stelt twee mensen voor die elkaar troosten. Door het verdriet te delen met elkaar geeft men troost aan elkaar, met de hoop dat mensen met verborgen verdriet troost kunnen vinden.