20 maart 1934 † 16 december 2020
Joop Roemer is geboren op 20 maart 1934. Het gezin telde zeven kinderen, vijf zoons en twee dochters, waarvan Joop de jongste was. Het leeftijdsverschil was vrij groot, Joop scheelde met zijn jongste zus 6 jaar, hij was dus een nakomertje. Zijn ouders hadden een boerenbedrijf op het Keern in Hoorn. Het was een gemengd bedrijf met veeteelt, groenteteelt en kassen.
‘s Morgens vroeg de koeien melken daar vond hij niets aan, daarvoor moest hij veel te vroeg zijn bed uit. Joop heeft de tuinbouwschool gedaan en daarna ging hij bij zijn vader op het bedrijf werken. Op zijn 17de ontmoette hij Nel Knol van het Knollepad uit Nibbixwoud en ze werden verliefd. Nel kwam uit een gezin van negen kinderen, waarvan zeven zusters. Vader Knol vond het niet erg dat hij weer een dochter ‘kwijt’ was, het ontlastte hem weer in de opvoeding.
Ze trouwden in 1958, startten hun tuindersbedrijf aan de Wijmers in Wijdenes, en kregen in 7 jaar tijd vier kinderen. In de jaren 60 werden de bedrijven groter en op een bepaald moment moest Joop kiezen. Investeren en meegroeien of iets anders zoeken.
Hij zag een advertentie in de krant staan waarin een koster/tuinman gevraagd werd in Breezand. Van huis uit waren ze altijd erg nauw betrokken bij de kerk. Hijzelf en zijn oudste broer waren organist en zijn overige broers en zussen waren lid van het kerkkoor. De sollicitatie lag daarom voor de hand. Joop werd aangenomen, ook omdat hij orgel kon spelen, iets waar zijn moeder altijd op aangedrongen had: ‘Jongen, dat zou nog wel eens van pas kunnen komen.’
Het was nog wel een vereiste dat hij het kostersdiploma moest halen. Hiervoor slaagde hij met vlag en wimpel. De werkzaamheden die Joop moest doen waren zeer divers. Hij moest dagelijks vroeg de kerk opendoen, omdat er nog twee ochtendmissen waren, één om 7 uur en één om 8 uur. Hiervoor moest hij het licht en verwarming aandoen en zorgdragen voor het verloop van de kerkdiensten.
In de begintijd was er ook ‘s avonds nog een kerkdienst. Daarnaast de nodige jubileumdiensten, trouwerijen en uitvaartdiensten. Ook begeleidde Joop op het orgel de samenzang bij de verschillende diensten. Tevens is hij is 30 jaar vaste organist geweest van het dameskoor. De kerkversiering en het onderhoud van de gymzaal behoorden ook tot zijn taken, zoals ook het onderhoud van het kerkhof, die hij zijn tuin noemde.
Dat hij tevens diverse onderhoudswerkzaamheden in de pastorie oppakte geeft de veelzijdigheid van deze man aan. In 1975 werd de uitvaartverzorging overgenomen van dhr. Braam. Dit heeft hij 26 jaar gedaan. Alles bij elkaar had hij een druk bestaan, want hiervoor moest hij dag en nacht bereikbaar zijn. Taken die bij deze functie hoorden zijn het afleggen van de overledene, het verzorgen van de kist en de kaarten en de advertenties in de kranten.
Zijn kinderen horen hun vader nog alles door de telefoon spellen, dat ging letter voor letter, want er mochten geen spelfouten in staan, het was duidelijk: deze man was heel precies.
Andere taken hierbij zijn het graf delven, de dragers uitbetalen en na afloop uitnodigen bij zijn vrouw Nel op de koffie, een koek erbij en soms een borreltje als het kon. Zijn vrouw was al die jaren heel betrokken bij al deze functies.
Na 30 jaar dienstverband is hij met vervroegd pensioen gegaan. Heel bijzonder was het officiële afscheid in 2001 van Joop als koster. Ze konden hem echter nog niet missen en van 2005 tot 2011 heeft hij op verzoek van pastor Berkhout weer kosterswerk gedaan bij uitvaarten. Na zijn maagoperatie in 2011 is hij hier mee gestopt. Het onderhoud van de begraafplaats heeft hij tot 1 januari 2014 gedaan, hij was toen 80 jaar. Ook kwam toen een einde aan het kweken van de tuinplantjes voor de kerktuin.
Joop was, dat is wel helder, was een veelzijdig man. Een familieman, fietsersman, levensgenieterman, pianoman, tuinierenman, kosterman, dirigentenman, bloemschikkerman, begrafenisman, maar vooral een pietje preciesman en een liefdevolle man.
Samen met zijn vrouw Nel, die hem al die jaren overal in bijstond, hebben ze met elkaar en hun gezin een fantastische tijd beleefd.
Na een kort ziekbed is Joop thuis in zijn liefdevolle omgeving, omringt door zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familie, rustig heengegaan. Zoals op de rouwkaart staat, ‘de accu is leeg en het is mooi geweest’.